Prijavi svoju učeničku kompanijuPrijavi svoju učeničku kompaniju

U četvrtak  25.12.2014. od  13:45 -14:45h  prijavi svoju učeničku kompaniju i poslovnu ideju.

Sastanak učenika biće održan u zakazano vreme, u prostorijama škole, sa direktorkom i profesorima-organizatorima. Sačekati 25.12.2014. u  13:45h ispred zbornice. Ponesite prezentaciju svog proizvoda, ubedite profesore da vaša poslovna ideja ima svetlu budućnost!

→Ideja- od nje sve kreće

→Formiranje učeničkih kompanija, 3-5 članova

→ Definisanje proizvoda i tržišta

→ Analiza konkurencije

→ Dogovor oko naziva kompanije

→ Kreiranje loga kompanije, podela zaduženja

→Proračun troškova

→Planiranje ulaganja

→ Planiranje budžeta

→ Razrada aktivnosti rada među članovima kompanije

 

Prošlogodišnja najbolja učenička kompanija:

http://www.ja-serbia.org/sr/vesti/bookzmatter-najbolja-ucenicka-kompanija


Komentari su zatvoreni.