JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTIJAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Ponuda za javnu nabavku radova na rekonstrukciji platoa ispred Geodetske tehničke škole, JN br. 2/2015 za potrebe GEODETSKE TEHNIČKE ŠKOLE, Milana Rakića br. 42, Beograd – Zvezdara. Datum 10.07.2015.god.

OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. i 76. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI možete preuzeti  ovde.


Komentari su zatvoreni.