„Osiguraj svoj uspeh“„Osiguraj svoj uspeh“

„Osiguraj svoj uspeh“ je program koji se sprovodi u Evropi od 2012. godine, a u Srbiji je počeo sa sprovođenjem u školskoj 2014/2015. godini u okviru saradnje koju su započeli Axa Osiguranje i organizacija Dostignuća Mladih u Srbiji .
Program pomaže mladim ljudima da razumeju koliko je važno donositi pametne finansijske odluke. Đaci uče kako da sastave porodični budžet, zašto je štednja važna i kako da donose finansijske odluke. Tokom trajanja programa, učenici shvataju da bez obzira na to koliko pažljivo ljudi vode svoje finansije, uvek se mogu desiti neočekivane stvari kao što su prirodne nepogode, nezgode ili bolesti. Bliže se objašnjava koncept osiguranja i načini na koje se može postići veća finansijska stabilnost i zaštita od neočekivaniih događaja u životu. Prednosti osiguranja imovine su ilustrovane a učenici se upoznaju sa najčešćim tipovima osiguranja (zdravstveno, imovinsko i osiguranje vozila).
Nakon što nauče koliko je štednja važna, učenici razmatraju različite tipove ulaganja i dolaze do zaključka da iako investicije mogu da budu izvor zarade, često predstavljaju i rizik. Učenici shvataju da se ljudi suočavaju sa različitim rizicima u zavisnosti od toga u kojoj su životnoj dobi, kao i da je pri izboru vrste ulaganja veoma važno dobro razumeti koliki su rizici a koliki dobici.
Da bi škola postala deo ovog programa, potrebno je da jedan nastavnik iz kolektiva prođe kratku obuku i koji potom preuzima ulogu koordinatora, dobija potreban materijal za rad, okuplja grupu od 25 učenika i dogovara posete školi sa biznis volonterom.
Svaki komplet sadrži materijale potrebne za spovođenje programa koji mentorima pomažu da što bolje pripreme aktivnost sa učenicima. Program uključuje tri posete školi od strane AXA biznis volontera i treba da bude završena do kraja decembra.

 

Danas, dana 28.11.2015.godine održana je poslednja radionica za učenike III-2 odeljenja. Svi učenici, nastavnica/koordinator projekta u školi Marijana Milošević i biznis volonter Bilja Ristović (alumni član Dostignuća mladih u Srbiji) dobili su sertifikate/zahvalnice za učešće u programu.


Komentari su zatvoreni.