Poseta učenika Geodetsko tehničke škole Republičkom geodetskom zavoduPoseta učenika Geodetsko tehničke škole Republičkom geodetskom zavodu

09.05.2016.

Učenici Geodetsko tehničke škole iz Beograda posetili su Republički geodetski zavod u cilju upoznavanja sa nadležnostima i delokrugom rada u okviru obavljanja stručne prakse

 Poseta učenika Geodetsko tehničke škole iz Beograda Republičkom geodetskom zavodu jeste realizacija potpisanog Sporazuma o saradnji ove dve institucije u okviru organizovanja stručne prakse.

Profesor i učenici su kroz održanu prezentaciju upoznati sa delokrugom rada Zavoda, koji je definisan u Zakonu o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik Republike Srbije broj 72/09“).

Organizovanje stručne prakse izvodi se kroz proces skeniranja analognih planova i geodetskih elaborata, izrade baza digitalnih katastarskih planova i digitalnih planova katastra vodova, do izrade ortofotoa, digitalnog modela terena i kartografskih proizvoda.

Republički geodetski zavod kao posebna državna organizacija, pored delokruga svoga rada, svojim znanjima i iskustvima u oblasti geodetsko katastarske delatnoti, geoinformacija i upisa prava na nepokretnostima, učestvuje sa naučno obrazovnim institucijama u zajedničkoj edukaciji i obrazovanju budućih geodetskih stručnjaka.

Fotografije pogledajte ovde:

http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2016_05_11_01&LanguageID=1


Komentari su zatvoreni.