Javni poziv za podnošenje ponuda : EkskurzijeJavni poziv za podnošenje ponuda : Ekskurzije

Dokument celog javnog poziva za podnošenje ponuda , otvoreni postupak javne nabvke sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma čiji su predmet usluge ekskurzije , možete preuzeti ovde :   

Dokument o konkursnoj dokumentaciji možete preuzeti ovde : 

 

 


Komentari su zatvoreni.