Pitanja i odgovori – JN OP 01-18 br.2Pitanja i odgovori – JN OP 01-18 br.2

U skladu sa članom 63. stav 3, a u vezi stava 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: ZJN) i Konkursne dokumentacije br. 01-159 od 03.02.2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke br. 01/18 – „Ekskurzije“ (u daljem tekstu: Konkursna dokumentacija), Komisija za predmetnu javnu nabavku (u daljem tekstu: Komisija) naručioca Geodetska tehnička škola Beograd iz Beograda, u zakonskom roku objavljuje, svim zainteresovanim licima Odgovore i pojašnjenja na pitanja
postavljena  od  strane zainteresovanih lica
  za otvoreni postupak javne nabavke – usluga br. 01/18 – „Ekskurzije

Pitanja i odgovori -JN OP 01-18 br.2


Komentari su zatvoreni.