Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponudaObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku – otvoreni postupak br. 01/18 – „Ekskurzije“
Produžava se rok za podnošenje ponuda na 09.03.2018. godine do 14:30 časova.

Obaveštenje o produzetku roka


Komentari su zatvoreni.