Sklopljen ugovor o javnoj nabavciGeodetska tehnička škola sklopila je  ugovor o javnoj nabavci (JN OP br. 01/18 – Treća partija:Ekskurzija u Sloveniji) za drugu godinu školske 2018/19 godine sa „Grand tursom“, Novi Sad, Železnička 23a, del.broj 01-6432 od 16.05.2018.godine.


Komentari su zatvoreni.