Izmena konkursne dokumentacije JN 02-18Izmena konkursne dokumentacije JN 02-18

I IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA
(SVE IZMENE SU OZNAČENE ZELENOM BOJOM U KD I ISTE POSTAJU OBAVEZUJUĆE ZA SVE POTENCIJALNE PONUĐAČE.
ZA JAVNU NABAVKU – OTVORENI POSTUPAK SA CILJEM ZAKLJUČENJAOKVIRNOG SPORAZUMA –USLUGE EKSKURZIJE U INOSTRANSTVU

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni: 01.06.2018. god
I izmena: 11.06.2018. god.
JAVNA NABAVKA br. 02/18

I izmena konkursne dokumentacije -JN 02-18


Komentari su zatvoreni.