Obaveštenje -„Ekskurzija“Obaveštenje -„Ekskurzija“

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku – otvoreni postupak br. 01/19 – „Ekskurzije“
Produžava se rok za podnošenje ponuda na 07.05.2019. godine do 14:30 časova.

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa odredbama ZJN, aktima navedenim u ovoj konkursnoj dokumentaciji, pozitivnim propisima pravnog sistema Republike Srbije koji su u vezi sa predmetom ove javne nabavke i uslovima određenim u ovoj konkursnoj dokumentaciji. Krajnji rok za dostavu ponude do 07.05.2019. godine do 14:30 časova.

Dokumenta možete preuzeti ovde:


Komentari su zatvoreni.