ШКОЛСКA 2019/2020. ГОДИНAШКОЛСКA 2019/2020. ГОДИНA

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило је ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ


Коментари су затворени.