„Principi cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine “„Principi cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine “

Konferencija i Stručni skup ekoškolskih koordinatora u okviru međunarodnog programa Eko-škole organizovan je 18. i 19.oktobra 2019.godine na Zlatiboru, pod nazivom „Principi cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine “.

Skup je na samom početku pozdravila organizatorka mr Zorica Milosavljević, uz predstavnike Ambasadora održivog razvoja i životne sredine i predstavnike opštine Čajetina. Pored pomenutih, svoj rad na polju zaštite životne sredine izneli su i radnici Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor” iz Čajetine.

Predavanje o Cirkularnoj ekonomiji – koncept u Eko-školama, preuzeli su  prof. dr Anđelka Mihajlovi Aleksandra Mladenović, uz  definisanje ciljeva  održivog razvoja i vezu sa radom međunarodnog programa Eko-škole.

Primeri dobre prakse- elektronski ekološki priručnik “Kreativna ekologija u službi ekološkog opismenjavanja”, predstavljeni su id strane Jagode Jeremić.

Jedan od najzanimljivijih delova konferencije je bio posvećen uključivanju žena u pitanja vezana za zaštitu životne sredine, kao peticilj održivog razvoja, uz mogućnost njegove implementacije u Srbiji.

Svečani deo posvećen je dodeli Zelenih zastava i sertifikatima o sticanju/obnovi statusa Eko-školama. Geodetska tehnička škola je 2018.godine obnovila status i učešće u ovom međunarodnom programu. Budući rad biće usmeren na energetsku efikasnost i na zdrave stilove života.

Poseban utisak za kooordinatorku Eko-školeGeodetske  tehničke škole, bilo je uručivanje zahvalnice za učešće u humanitaroj akciji, uz ostale poklone koji će krasiti naš ekoškolski pano.

Jagoda Petrović-Ukaj,prof.

koordinator Eko-škole


Komentari su zatvoreni.