„Diskriminacija“„Diskriminacija“

Geodetsku tehničku školu danas je posetila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, sa svojim saradnicama.

One su održale predavanje za učenike drugog razreda i razgovarale o diskriminaciji sa učenicima naše škole. Čast nam je što smo danas prisustvovali ovakom bitnom događaju!

Poverenica je učenicima i učenicama poručila da poštovanje ljudskih prava treba da bude iznad predrasuda, da moramo naučiti da uvažavamo različitosti i prihvatamo druge, bez obzira na njihova lična svojstva kao što su pol, nacionalna pripadnost, imovinsko stanje i drugo. Neke od tema koje su izazvale najveće interesovanje učenika bile su ravnopravnost muškaraca i žena, kao i smisao afirmativnih mera usmerenih na unapređenje ravnopravnosti osetljivih društvenih grupa.


Komentari su zatvoreni.