Eko-školaEko-škola

Eko-škola i ciljevi koji se postavljaju pred nas su neodvojivi od ciljeva koji se pred svima nama nalaze u okviru  obrazovno-vaspitnog procesa.  Ovo je bio razlog što smo poslednje časove 2019-te godine posvetili definisanju postignutih ličnih ciljeva u odeljenjima trećeg razreda naše škole. Pored postignutih rezultata, osvrnuli smo se u diskusiji i na buduće planove, koji su usmereni ka razvoju učeničkih veština, poboljšanju uspeha i kvalitetnijem odnosu prema prostoru u kome živimo.

Jagoda Petrović-Ukaj, koordinator Eko-škole 30. decembar 2019.


Komentari su zatvoreni.