Zaštita životne sredineZaštita životne sredine

Obeležavanje  svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine

Geodetska tehnička škola

Svakog 26. januara obeležava se Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Geodetska tehnička škola je nekoliko dana ranije obeležila ovaj Međunarodni praznik. Za tu priliku, organizacija je obuhvatala  predavanje o zaštiti životne sredine, na časovima građanskog vaspitanja u prvom , drugom i trećem razredu.

Ovaj dan je ustanovljen još 1972. godine kada se u glavnom gradu Švedske, Stokholmu, održala prva Konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini. Učesnici ove manifestacije su tom prilikom usvojili čuvenu Stokholmsku deklaraciju. Ona se temelji na 26 principa koji se tiču životne sredine i razvoja, a jedan od njih glasi „Obrazovanje o zaštiti životne sredine je od suštinskog značaja“.

Način na koji smo mi obeležili ovaj značajan datum je anketa koju smo sproveli sa sledećim pitanjima:

 1. Znate li šta je ekologija?
 2. Znate li od čega zavisi opstanak živih bića na nekom prostoru?
 3. Znate li šta čini životnu sredinu?
 4. Znate li da j,e naša škola Eko-škola?
 5. Znate li šta to podrazumeva?
 6. Da li biste organizovali neku ekološku akciju u okolini u kojoj živite?
 7. Da li mislite da učenici treba da pomognu odraslima koji  u školi brinu o higijeni i ekologiji?

Odgovori na postavljena pitanja su:

 1. Ekologija je nauka o životnoj sredini.
 2. Opstanak živih bića na nekom prostoru zavisi od  klime, reljefa, odnosa među drugim živim bićima i od uticaja čoveka.
 3. Životnu sredinu čini svet prirode: biljke, životinje, zemljište, vazduh i voda, ali i svet koji je stvorio čovek, dakle objekti, predmeti, institucije i drugo, kako bi stvorio okruženje koje odgovara njegovim potrebama.
 4. Neki od naših učenika prvog razreda nisu znali da je naša škola Eko-škola.
 5. Činjenica da je Geodetska tehnička škola Eko-škola podrazumeva da svi u školi čuvamo ovaj deo životne sredine u kome radimo i učimo.
 6. Odgovor na ovo pitanje je svima bio vrlo interesantan.  Samo u četiri  (od 15 ispitanih ) odeljenja je svaki učenik rekao da je spreman da organizuje neku aktivnost u okolini u kojoj živi. To su dva odeljenja trećeg, jedno odeljenje drugog i jedno odeljenje prvog razreda. U  ostalim odeljenjima je situacija bila vrlo različita: od jednog odeljenja  prvog razreda  gde je samo jedan od prisutnih učenika spreman na ovakvu aktivnost, do prosečno 50% učenika koji se izjašnjavaju da su spremni da organizuju ili učestvuju u aktivnosti u okolini u kojoj žive.
 7. Poslednje pitanje je izazvalo mnogo dilema. Učenici su aktivno učestvovali u davanju odgovora i iskreno komentarisali da nisu sigurni da li je ovako nešto njihov posao ili nije i kako se uključiti. Zanimljivo je bilo da su neki učenici izjavili da bi vrlo rado, na poziv odraslih, pomogli da se neko smeće ukloni ili da se na sličan način pomogne onima koji su zaduženi za higijenu u školi, dok je generalna procena da je samo oko 35% učenika svesno da od njegove/njene nicijative zavisi učešće u  sličnim aktivnostima.

Nakon ankete u školi, u kojoj su učestvovali i učenici i nastavnici, naše učenice su posetile saradničku ustanovu, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu i od člana Eko-odbora naše škole, Gordane Jovanović, akademskog analitičara  zaštite životne sredine, dobili odgovore na sva pitanja, uz komentare koji idu u pravcu rada na organizaciji tribina, akcija, sadnje drveća i drugih oblika rada na zaštiti životne sredine.

Odgovor na pitanje: Da li mislite da učenici treba da pomognu odraslima koji  u školi brinu o higijeni i ekologiji?, naša saradnica obrazlaže:  „…obaveza učenika treba da bude usmerena i na pomoć odraslima i zajednički rad na očuvanju životne sredine za „buduća pokolenja“.  Na ovo, Gordana Jovanović dodaje: „Kvalitet životne sredine zavisi samo od nas samih, zato čuvajmo našu planetu  i našu decu.“

Poruka kojom smo završili posetu svim odeljenjima je glasila: „Svaki oblik žive i nežive prirode je jedinstven i zaslužuje naše poštovanje.“

Jagoda Petrović-Ukaj,

Koordinator Eko-škole


Komentari su zatvoreni.