Informacija za vanredne učenikeInformacija za vanredne učenike

Tokom trajanja vanrednog stanja neće se organizovati vanredni ispiti. Vanredni učenici mogu da komuniciraju sa profesorima putem elektronske pošte (e-mail) vanredniucenici.gts@gmail.com. 

Sa ove adrese poruke će se prosleđivati profesorima koji će učenicima davati instrukcije za pripremu ispita.


Komentari su zatvoreni.