Nastava na daljinu- izazov i realnostNastava na daljinu- izazov i realnost

Utisci roditelja i nastavnika Geodetske tehničke škole

Novina sa kojom su se sredinom marta 2020. godine susreli svi učesnici vaspitno-obrazovnog procesa primljena je, u toj prvoj nedelji rada,  na različite načine.Učenici su strpljivo čekali reorganizaciju, koja je trajala kraće nego što smo mislili.

Podela posla, prikupljanje potrebnih podataka, međusobno upućivanje kolega na razne mogućnosti nastave na daljinu, posmatrano sa ove, sedmonedeljne distance, trajala je samo do prvog zvona. A, potom, kako to obično biva, nastavnik sigurno zauzima svoju ulogu i, čak je i ,,prijatno i udobno bilo kad sam prve nedelje sa decom komunicirao  putem imejla“.

Osećao se i mali otpor i nemir pri svakom neispravnom mejlu učenika, zbog želje da se nastavi sa radom, učenjem i praćenjem programa bez zastoja. Svesni značajne uloge u očuvanju stabilnosti procesa rada u školi specifičnog profila geodetskog tehničara – geometra,  nastavnici su se, uz konstantne konsultacije, organizovali i nastava se realizuje efikasno, na način, na koji nam okolnosti dozvoljavaju.

Većina nastavnika je prešla na platformu Gugl učionice, kao jednu od najefikasnijih za rad. Posle početnih spoticanja vrlo brzo je, svako sa svoje strane savladao sve što je bilo neophodno za komunikaciju.

Specifičnosti pojedinih predmeta podrazumevaju korišćenje računara, ali smo svesni činjenice da ne poseduju svi učenici računar. To se donekle prevazišlo instalacijom pojedinih programa na mobilnom telefonu, ali je, zbog probnog perioda koji traje sedam dana bilo moguće  da se uradi samo jedna vežba ili jedan rad u samom početku, iskustvo je jednog nastavnika.

Deo učenika nije imao tehničke mogućnosti ni na jedan način da pristupi izradi, te su oni zadazak radili opisno. Škola je obavestila roditelje da može i želi da učestvuje u obezbeđivanju potrebne opreme, međutim, učenici ovu mogućnost nisu iskoristili, jer su pronašli druge načine rada.

Zadaci su u nekim predmetima koncipirani tako da učenici pogledaju nekoliko video – linkova, a zatim u sveske zapišu korake komandi koje su gledali.

Istraživački radovi koje su učenici počeli da rade otvorili su nove mogućnosti i oplemenili rad, učinivši ga kreativnim u nekim segmentima.

Evidentno je da ne postoji mogućnost sagledavanja šta je učenik zaista usvojio od obrađenog sadržaja, gde mu treba pomoći, jer u najvećem broju slučajeva nemaju adekvatnu podršku kod kuće. Uočeno je nepostojanje uvida u samostalno rešavanje zadataka od strane učenika. Ove situacije nastavnici brzo uočavaju i rešavaju slanjem sa različitim zadatim elementima za svakog učenika, što jeste zahtevno i iziskuje vreme i dodatni trud nastavnika.

Iz želje da urade zadatak, neki učenici posežu za razmenom sa drugovima, bez osnova, bez motiva da nadograde znanje, nego samo sa željom da imaju i nastavniku pošalju svoj rad. Ovo je polje u kome se mora delovati. Raditi i dalje na razvoju svesti o značaju usvojenog znanja i njegove primene, na ličnom razvitku.

 Nastava na ovakav način može da posluži kao dobra dopuna klasičnoj nastavi. Olakšica u ovoj situaciji je činjenica da su nastavnici imali priliku da upoznaju svoje učenike i da porede njihov rad, da analiziraju odnos prema predmetu i zalaganje učenika pojedinačno.

           Od samog početka, ogromna većina učenika aktivno učestvuje u onlajn nastavi, šalju domaće zadatke, rade mini provere znanja. Nastavnici su prijatno iznenađeni činjenicom da učenici sa velikom motivacijom izvršavaju svoje obaveze. Naravno, i dalje se može primetiti razlika u tome ko je manje, a ko više aktivan. Iskustvo nastavnika o radu u Gugl učionici govori da je ona veoma pregledna, obezbeđena je javna, ali i privatna komunikacija sa svakim učenikom ponaosob, što omogućava određen vid konsultacija na relaciji učenik – nastavnik koje se mogu mnogo brže odvijati nego što bi to bilo putem imejla. Aplikaciju je moguće instalirati i na mobilni telefon i tako dobijati pitanje u istom trenutku kada je i  postavljeno.

Rezultati testova se često poklapaju sa stanjem koje je važilo i u redovnim uslovima, što je pokazatelj da kvalitet podučavanja ne mora nužno da opadne u ovakvim uslovima. Takođe, nastavnici se trude da budu u koordinaciji  u pogledu obaveza koje zadaju. Predavanja su često u vidu prezentacija, video materijala, linkova i  slanje pitanja na koja bi trebalo da se daju odgovori imejlom. Zadavanje obaveza je ograničeno na jednom nedeljno, u skladu sa preporukama.  Iz ove situacije svi možemo da izađemo iskusniji, kako učenici, tako i nastavnici. Izlazimo iz svoje komforne zone, snalazimo se, menjamo sebe, razmenjujemo iskustva, učimo stvari koje su nam nove, dok učenike motivišemo da efikasnije organizuju svoje vreme, obaveze, i učimo ih samostalnom radu. Definitivno je da je u ovoj situaciji potrebno veće angažovanje nastavnika, gubi se pojam o radnom vremenu, pošto na poruke učenika reagujemo i odgovaramo u bilo koje doba dana, ali verujemo da svojim primerom možemo da utičemo na učenike, što je svakako  jedan od najvećih prioriteta našeg posla.

Prednosti učenja na daljinu koji će se, prema mišljenju nekih nastavnika, implementirati u regularni oblik nastave su sledeće: sa svakim odeljenjem bi Gugl učionica mogla da služi za postavljanje predavanja unapred ili da se kao domaći zadatak pogledaju i analiziraju video materijali i na osnovu tih sadržaja napišu  zadaci u svesku kako bi na samim časovima ostalo više vremena za sam rad u pravcu razjašnjenja ili diskusije o problemima sa kojima su se učenici suočili tokom individualnog rada. Pored toga, učionica bi poslužila i kod nekih drugih vanrednih okolnosti kada učenik, ili više njih, nisu u prilici da redovno pohađaju nastavu. Posebnu povoljnost nastavnici  vide u tome što nastava nije vremenski ograničena nego se odvija u ritmu koji najviše odgovara učeniku i nastavniku.

 Utisci roditelja naših učenika su usmereni na podoršku školi i našeg načina rada. Ukazivali su na tehničke probleme, ali i na probleme sa motivacijom, prezahtevnošću nekih nastavnika i apeluju na strpljenje, jer neki roditelji smatraju da ima previše školskih obveza. Mnogi roditelji uočavaju drugačije ponašanje svog  deteta kod kuće i pominju da deca sada više učestvjuju u kućnim poslovima. Vrlo im je značajno što su od strane škole obaveštavani o svemu što je važno za njihovo dete, kako o obavezama, tako i o postignućima. Jedan detalj koji ohrabruje je poruka roditelja da zapažaju da su deca više angažovana oko školskih obaveza i da su oni, kao  roditelji, zadovoljni zalaganjem njihovog deteta tokom nastave na daljinu.

Tadicionalni oblik rada nedostaje svima, kako deci, tako i nastavnicima i roditeljima. U narednom periodu, u narednoj školskoj godini bićemo u prilici da evaluiramo kvalitet nastave na daljinu i da savremenu informacionu tehnologiju, sada u potrebnoj meri savladanu, primenimo prema potrebama obrazovnog profila škole i u meri koja će obezbediti efikasnu realizaciju vaspitno – obrazovnog procesa.

Klub roditelja i nastavika Geodetske tehničke škole

April 2020.


Komentari su zatvoreni.