OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMUOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

Na osnovu člana člana 116. stav 1. i priloga 3 Z Zakona o javnim nabavkama, („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15 – u daljem tekstu: ZJN), Geodetska tehnička škola Beograd, kao Naručilac, objavljuje:

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU za JNMV sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma br. 01/20

~ Ekskurzija ~

NARUČILAC: Geodetska tehnička škola Beograd

Više o tome pročitajte u dokumentu:


Komentari su zatvoreni.