Maturski ispit jun 2020.Maturski ispit jun 2020.

Termini polaganja ispita

Dragi maturanti,

Vaš maturski ispit je predviđen u sledećim terminima:

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Četvrtak, 04.06.2020. godine od 9 časova.

TERMIN POLAGANJA ISPITA IZ STRUČNO-TEORIJSKE PROVERE ZNANJA 

Utorak, 09.06.2020. godine od 10 časova.

TERMINI POLAGANJA PRAKTIČNIH DELOVA MATURSKOG ISPITA 

Petak, 05.06.2020. godine

Ponedeljak, 08.06.2020. godine

Sreda, 10.06.2020. godine

Četvrtak, 11.06.2020. godine

Petak, 12.06.2020. godine

Pojedinačnu satnicu polaganja ispita, kao i mesto polaganja ispita učenici će dobiti naknadno od odeljenskog starešine.

Molimo sve učenike da na dan polaganja prvog dela ispita sa sobom ponesu i knjige iz školske biblioteke, kako bi završili svoje obaveze i dugovanja.


Komentari su zatvoreni.