Vežbajmo za maturuVežbajmo za maturu

Na stranici sajta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, namenjenoj završnim i maturskim ispitima postavljeni su onlajn testovi za učenike koji polažu test stručno teorijskih znanja  po novom konceptu. Testovi su sastavljeni od zadataka koji su objavljeni u  odgovarajućim priručnicima, prilagođeni elektronskoj formi i namenjeni učenicima isključivo za uvežbavanje (proveru usvojenih znanja). Testovima se ne  prikupljaju nikakvi podaci o učenicima, njihovim školama niti uspešnosti učenika na testovima. Učenici mogu pristupati testovima više puta.

Testu provere teorijskih znanja možete pristupiti ovde.


Komentari su zatvoreni.