Mere zaštite zdravlja učenika za bezbedan boravak u školi tokom trajanja pandemije KOVID-19Mere zaštite zdravlja učenika za bezbedan boravak u školi tokom trajanja pandemije KOVID-19
 • Učenici ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije
 • Ukoliko se simptomi pojave van škole javiti se u KOVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja, obavestiti razrednog starešinu i NE DOLAZITI U ŠKOLU
 • Ukoliko se simptomi pojave u školi potrebno je odmah obavestiti dežurnog nastavnika ili razrednog starešinu i čekati dalju proceduru
 • U prostorijama škole i dvorištu održavati fizičku distancu sa drugim učenicima, nastavnicima i ostalim osobljem od najmanje 1,5 metara
 • U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova ( mali i veliki odmor ) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve
 • Izbegavati bilo kakvo pozdravljanje (rukovanje, grljenje i ljubljenje)
 • U toalet ulaziti samo ako ima slobodna kabina, u suprotnom čekati u redu ispred toaleta dok se ne oslobodi sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra
 • NOŠENJE MASKE JE OBAVEZNO! Maska se nosi preko usta i nosa. Koristi se prilikom odgovaranja i svakog razgovora, prilikom kretanja van klupe i odaska na odmor i u toalet. Maska se jedino može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu
 • Obavezno je redovno pranje ruku (u toaletima) i dezinfekcija (na svakom spratu škole)
 • Zabranjeno je unošenje a pogotovo deljenje sa drugim učenicima, hrane i pića u školi. Učenici mogu da imaju samo flašice sa vodom koje ne smeju deliti sa drugima. Nije preporučljivo dopunjavati flašice već ih treba odložiti u kante za smeće kada se voda popije
 • Sav otpad odlagati u kante za smeće a iskorišćene maske i rukavice u specijalne kante koje su vidno obeležene i služe samo za tu namenu

Komentari su zatvoreni.