Novi kalendar za školsku 2020/2021. godinuNovi kalendar za školsku 2020/2021. godinu

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu, koji je odštampan uz Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS –Prosvetni glasnik”, br. 6/20 i 17/20), zamenjuje se novim tabelarnim pregledom kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu.

Novi kalendar obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

možete preuzrti ovde:  Kalendar


Komentari su zatvoreni.