Dan ljudskih pravaDan ljudskih prava
Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava.
Dragi učenici, pogledajte sledeći link kako biste se upoznali sa pravima koja deca i mladi imaju:

Komentari su zatvoreni.