26. januar – Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine26. januar – Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine
Šta svako od nas može da nauči o zaštiti životne sredine?
Prva Konferencija UN o životnoj sredini održana je u Stokholmu 1972. godine. Cilj ove konferencije bio je organizovani rad na razvoju svesti o stanju u životnoj sredini u svim aspektima. Tada je usvojena deklaracija o potrebi za obrazovanjem o zaštiti životne sredine.
Od tada do danas bilo je mnogo inicijativa, doneto je mnogo značajnih zvaničnih dokumenata, realizovan niz događaja, kako u svetu, tako i kod nas, kako u drugim obrazovno-vaspitnim ustanovama, tako i kod nas. Svest o potrebi za poznavanjem karakteristika i nastanka svih elemenata prostora u kome živimo je počela da se razvija. Potrebno je i dalje raditi intenzivno na ukazivanju na ekološke probleme na svim nivoima i motivisati druge da se aktivno uključe. Momenat kada pojedinac prihvati odgovornost za svoje postupke, bez obzira na regulative u ovoj oblasti, biće trenutak dostizanja adekvatnog nivoa svesti o zaštiti životne sredine.
Obrazovanje i ovde ima ključnu ulogu.
Šta svako od nas može da uradi povodom zaštite životne sredine?
Vi odgovorite sami, odaberite način koji je vama odgovarajući, oplemenite svoj život, sačuvajte sebe u okolini, sačuvajte okolinu oko vas.
Koordinator Eko-škole
Jagoda Petrović-Ukaj
Januar 2021.

Komentari su zatvoreni.