Srećna školska slava – Sveti SavaSrećna školska slava – Sveti Sava

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici i prijatelji,  dragi đaci,  srećna školska slava – Sveti Sava.

 

Danas, uslovljeni epidemiološkom situacijom, obeležavamo proslavu na ovaj način, ali nastavljamo tradiciju da svaka škola slavi Svetog Savu. I u vreme Svetog Save svaki pismen čovek je predstavljao veliki uspeh za državu. Danas obrazovanje više nije izuzetak, niti privilegija bogatih. Danas je obaveza države da svi njeni građani budu pismeni.

Srpsko školstvo je postojalo i postoji zahvaljujući duhovnim osnovama koje je postavio Sveti Sava. Veliku zahvalnost dugujemo mu za sve što je učinio u oplemenjivanju srpske narodne duše. Naučio je svoj narod šta je ljubav, mirenje i praštanje, znanje i istinoljublje, ali i čast i dostojanstvo.

Ličnost i prosvetiteljsko delo Svetog Save neprestano su predmet interesovanja naše pedagoške nauke.

Neophodno je da se prilagođavamo novim izazovima savremenog života, što predstavlja naš put u budućnost. Potrebno je da nastavimo da obrazovni sistem prilagođavamo savremenom učeniku, jer škola je ta koja mora pripremiti đaka za rad i za život, tako što će ga naučiti da neprekidno uči, kako u školi, tako i izvan nje.

 

 

 

Mi želimo učenike koji znaju da sve od njih zavisi, koji znaju da niko ne može da uči umesto njih samih i koji su svesni da su najodgovorniji za sopstveno obrazovanje.

Zbog Svetog Save, koji je osamostalio srpsku crkvu, gradio srpsku državu na temeljima obrazovanja, današnji dan je prilika da se podsetimo osnovnih vrednosti na kojima treba da počiva jedna zajednica koja teži boljoj budućnosti.

Neka je srećan i blagosloven današnji veliki praznik.

Srećna nam školska slava – Sveti Sava!

Direktor škole, Snežana Pandurović Aleksić

Obraćanje veroučitelja Geodetske tehničke škole:

Svim dragim kolegama, učenicima i roditeljima, i svim onima koji se osećaju kao autentični svetosavci želim od srca srećan praznik uz iskrenu želju da se ispunimo silom Duha Svetoga kojim je i Sveti Sava živeo prevashodno kao bogonosci a tek onda kao svetosavci, jer samo u tajni vere, ljubavi i nade možemo se nazvati decom Božijom, a tek posle svetosavskim nasleđem.

 

Dragi učenici proverite vaše znanje o životu Svetoga Save klikom ovde i ulaskom u kviz. 

 

Mir vam i blagodat od Boga!

Vaš veroučitelj, Nikola Đolović

 

 

 

 


Komentari su zatvoreni.