Подаци о упису


И ове уписне године планирано је да се у Геодетску техничку школу за образовни профил геодетски техничар – геометар, као и претходних година, упише 150 ђака у пет одељења .

Погледајте табелу потребних бодова за упис из претходних школских година.

Школска годинаМаксималан број бодоваМинималан број бодоваБрој одељења
2011/20129973,465
2012/20139667,95
2013/20145