Biblioteka


Biblioteka Geodetske tehničke škole postoji jako dugo, praktično od osnivanja škole. Usmerena je na zadovoljavanje potreba učenika i nastavnika u svakodnevnom procesu nastave, kao i na razvijanje opšteg duha promocije kulture i umetnosti. Danas nam je na raspolaganju preko tri hiljade naslova. Najveći broj naslova pripada oblasti školske lektire, jedan deo je stručna literatura, a značajno je prisutna i beletristika. Najbrojniji su primerci koji se mogu iznositi iz biblioteke. Međutim, ima i onih koji nisu za iznošenjene, te se knjige mogu koristiti u prostorijama biblioteke. Knjige su sređene, popisane i inventarisane tokom 2015-2016. godine, kada su unete u elektronsku formu, što će uskoro omogućiti i olakšati pretragu učenicima i preko školskog sajta.

                                               

Naša biblioteka nije velika, ali zauzima veoma značajno mesto u životu škole. To, koliko ponekad ume da bude veselo i bučno u biblioteci inspirisalo je učenike Sekcije lepih stvari da biblioteku prozovu “Živom bibliotekom“. U malom, ali prijatnom prostoru bibliotečke čitaonice se održavaju radionice iz oblasti kulture i umetnosti na kojima učestvuju članovi Kluba Žive biblioteke, kao i zainteresovani profesori škole. O aktivnostima Kluba Živa biblioteka se redovno oglašavamo na panoima ispred biblioteke, na fejsbuk stranici škole, kao i na fejsbuk stranici Književnost u Geodetskoj. Pozivamo sve zainteresovane učenike da redovno posećuju školsku biblioteku, uživaju u čitanju knjiga predviđenih za lektiru, kao i za uživanje u slobodnom vremenu.

Radno vreme biblioteke je svakodnevno, u periodu međusmene, uvek tokom sedmog časa prepodnevne smene i prvog časa poslepodnevne smene, utorkom i četvrtkom od 12.20 do 15.35.

                                          

 

Radno vreme biblioteke je svakodnevno, u periodu međusmene, uvek tokom sedmog časa prepodnevne smene i prvog časa poslepodnevne smene, utorkom i četvrtkom od 12.20 do 15.35.

Voditeljka biblioteke je prof. Amira Petrović