Библиотека


Библиотека Геодетске техничке школе постоји јако дуго, практично од оснивања школе. Усмерена је на задовољавање потреба ученика и наставника у свакодневном процесу наставе, као и на развијање општег духа промоције културе и уметности. Данас нам је на располагању преко три хиљаде наслова. Највећи број наслова припада области школске лектире, један део је стручна литература, а значајно је присутна и белетристика. Најбројнији су примерци који се могу износити из библиотеке. Међутим, има и оних који нису за изношењене, те се књиге могу користити у просторијама библиотеке. Књиге су сређене, пописане и инвентарисане током 2015-2016. године, када су унете у електронску форму, што ће ускоро омогућити и олакшати претрагу ученицима и преко школског сајта.

                                               

Наша библиотека није велика, али заузима веома значајно место у животу школе. То, колико понекад уме да буде весело и бучно у библиотеци инспирисало је ученике Секције лепих ствари да библиотеку прозову “Живом библиотеком“. У малом, али пријатном простору библиотечке читаонице се одржавају радионице из области културе и уметности на којима учествују чланови Клуба Живе библиотеке, као и заинтересовани професори школе. О активностима Клуба Жива библиотека се редовно оглашавамо на паноима испред библиотеке, на фејсбук страници школе, као и на фејсбук страници Књижевност у Геодетској. Позивамо све заинтересоване ученике да редовно посећују школску библиотеку, уживају у читању књига предвиђених за лектиру, као и за уживање у слободном времену.

Радно време библиотеке је свакодневно, у периоду међусмене, увек током седмог часа преподневне смене и првог часа послеподневне смене, уторком и четвртком од 12.20 до 15.35.

                                          

 

Радно време библиотеке је свакодневно, у периоду међусмене, увек током седмог часа преподневне смене и првог часа послеподневне смене, уторком и четвртком од 12.20 до 15.35.

Водитељка библиотеке је проф. Амира Петровић