ЋИР |LAT

Javne nabavke


Sklopljen ugovor o javnoj nabavciGeodetska tehnička škola sklopila je  ugovor o javnoj nabavci (JN OP br. 01/18 – Treća partija:Ekskurzija u Sloveniji) za drugu godinu školske 2018/19 godine sa „Grand tursom“, Novi Sad, Železnička… Pročitaj više