Nastava na daljinu


Obaveštenje o nastavi na daljinu tokom vanrednog stanja

https://rasporednastave.gov.rs/

RTS Planeta – srednja škola

U saradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, pripremljen je video materijal (film) namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola sa ključnim preporukama za bezbedan boravak u školi.

Ključne preporuke za bezbedan boravak u školi

Kontakti instituta za javno zdravlje

Aktuelna predavanja

SŠ2 – GEODEZIJA: OSNOVNI POJMOVI O LINIJSKOJ MREŽI
Predavač: Vladimir Ljubičić

SŠ3 – GEODEZIJA: PRESECANJE NAPRED (POMOĆU SINUSNE TEOREME)
Predavač: Violeta Đurđević
STRUČNI PREDMETI – GEODEZIJA I GMR

SŠ2 – GEODETSKA MERENJA I RAČUNANJA: RAČUNANJE KOORDINATA LINIJSKIH TAČAKA NA LINIJI I NA PRODUŽETKU
Predavač: Luka Knežević
STRUČNI PREDMETI – GEODEZIJA I GMR

SŠ3 – GEODETSKA MERENJA I RAČUNANJA: RAČUNANJE NADMORSKIH VISINA REPERA
Predavač: Mila Tanasković
STRUČNI PREDMETI – GEODEZIJA I GMR

SŠ2 – GEODETSKA MERENJA I RAČUNANJA: RAČUNANJE KOORDINATA LINIJSKIH TAČAKA LUČNIM PRESEKOM
Predavač: Milica Jovanović
STRUČNI PREDMETI – GEODEZIJA I GMR

SŠ4 – GEODETSKI PLANOVI: PRIPREMA ZA MATURSKI ISPIT
Predavač: Danica Vidulović
STRUČNI PREDMETI – GEODEZIJA I GMR

SŠ4 – PRIMENJENA GEODEZIJA: PROVERA STRUČNO-TEORIJSKIH ZNANJA
Predavač: Miloš Radosavljević
STRUČNI PREDMETI – GEODEZIJA I GMR

SŠ4 – KATASTAR NEPOKRETNOSTI I UREĐENJE ZEMLJIŠNE TERITORIJE: PRIPREMA ZA PROVERU STRUČNO-TEORIJSKIH ZNANJA
Predavač: Tamara Ristić
STRUČNI PREDMETI – GEODEZIJA I GMR

Gugl učionica

Obaveštavamo učenike i roditelje da će se učenje na daljinu tokom vanrednog stanja organizovati posredstvom Gugl učionica (Google classroom).

Predmetni nastavnici će učenicima proslediti kodove za pristup učionicama.