Настава на даљину


Обавештење о настави на даљину током ванредног стања

https://rasporednastave.gov.rs/

RTS Planeta – srednja škola

У сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен је видео материјал (филм) намењен ученицима основних и средњих школа са кључним препорукама за безбедан боравак у школи.

Kључне препоруке за безбедан боравак у школи

Контакти института за јавно здравље

Актуелна предавања

СШ2 – ГЕОДЕЗИЈА: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ЛИНИЈСКОЈ МРЕЖИ
Предавач: Владимир Љубичић

СШ3 – ГЕОДЕЗИЈА: ПРЕСЕЦАЊЕ НАПРЕД (ПОМОЋУ СИНУСНЕ ТЕОРЕМЕ)
Предавач: Виолета Ђурђевић
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ – ГЕОДЕЗИЈА И ГMР

СШ2 – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА: РАЧУНАЊЕ КООРДИНАТА ЛИНИЈСКИХ ТАЧАКА НА ЛИНИЈИ И НА ПРОДУЖЕТКУ
Предавач: Лука Кнежевић
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ – ГЕОДЕЗИЈА И ГMР

СШ3 – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА: РАЧУНАЊЕ НАДМОРСКИХ ВИСИНА РЕПЕРА
Предавач: Мила Танасковић
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ – ГЕОДЕЗИЈА И ГMР

СШ2 – ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА: РАЧУНАЊЕ КООРДИНАТА ЛИНИЈСКИХ ТАЧАКА ЛУЧНИМ ПРЕСЕКОМ
Предавач: Милица Јовановић
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ – ГЕОДЕЗИЈА И ГMР

СШ4 – ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ: ПРИПРЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ
Предавач: Даница Видуловић
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ – ГЕОДЕЗИЈА И ГMР

СШ4 – ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА: ПРОВЕРА СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Предавач: Милош Радосављевић
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ – ГЕОДЕЗИЈА И ГMР

СШ4 – КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ ТЕРИТОРИЈЕ: ПРИПРЕМА ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Предавач: Тамара Ристић
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ – ГЕОДЕЗИЈА И ГMР

Гугл учионица

Обавештавамо ученике и родитеље да ће се учење на даљину током ванредног стања организовати посредством Гугл учионица (Google classroom).

Предметни наставници ће ученицима проследити кодове за приступ учионицама.