ЋИР |LAT

Učenički parlament


R-O Broj učenika Učenici koji su izabrani u učenički parlament
1-1 28 Lapadatović Jovana Paunić Stefan
1-2 29 Zdravković Milica Nikolić Ratko
1-3 28 Varničić Marija Ljatifi Enis
1-4 27 Savković Jelena Jevdić Vladimir
1-5 26 Živanović Jelena Sakić Luka
2-1 28 Čugalj Luka Kovačević Boško
2-2 28 Anđelković Jovana Veselinović Nikola
2-3 27 Jovanović Aleksandra Runjajić Aleksandra
2-4 27 Nedeljković Lidija Arsić Tijana
2-5 27 Komlenović Marijana Kolar Slavko
3-1 22 Pantelić Miloš Matić Dobrivoje
3-2 19 Kostić Miloš Tomić Aleksandar
3-3 21 Lazović Uroš Babić Vuk
3-4 23 Jeremić Nataša Milanov Kristina
3-5 19 Cakić Milan Igov David
4-1 22 Pejatović Tomislav Čajić Aleksandar
4-2 23 Marković Jovanka Golubović Filip
4-3 22 Miljković Lazar Pavličić Vojin
4-4 22 Danković Sanja Miletić Janko
4-5 22 Ružičić Aleksandra Novović Luka