Predmeti po godinama


PRVA GODINA:

p r e d m e t :    planiran godišnji broj časova

1.srpski jezik : 105

2.strani jezik  (engleski jezik, ruski jezik, francuski jezik, nemački jezik) : 70

3.fizičko vaspitanje: 70

4.istorija: 70

5.geografija: 70

6.matematika: 105

7.informatika i računarstvo: 140

8.fizika:  70

9.nacrtna geometrija: 70

10.tehničko crtanje: 140

11.geodezija: 140

12.geod. merenja i računanja: 350

13.verska nastava: 35

14.građansko vaspitanje: 35

15.čas odeljenjskog starešinstva : 35

16.blok nastava GMR: 120

U K U P N O       1625       časova

_____________________________________

DRUGA GODINA:

1.srpski jezik: 105

2.engleski jezik: 70 (ruski jezik, francuski jezik, nemački jezik)

3.fizičko vaspitanje: 70

4.istorija odab. teme: 70

5.osnovi građevinarstva: 70

6.primenjena geografija: 70

7.matematika: 105

8.fizika: 70

9.tehničko crtanje: 140

10.geodezija: 140

11.geod. mer. i  računanja: 490

12.teh. obrada u premeru: 140

13.verska nastava: 35

14.građansko vaspitanje: 35

15.čas odeljenjskog starešinstva: 35

16.blok nastava GMR: 120

U K U P N O       1835  časova

_______________________________________

TREĆA GODINA

p r e d m e t :         planiran  godišnji broj časova

1.srpski jezik i književnost: 105

2.engleski jezik: 70 (ruski jezik, francuski jezik , nemački jezik)

3.fizičko vaspitanje: 70

3.uvod u anal. geometriju: 70

4.matematika: 105

5.kartografija: 70

6.geodezija: 105

7.geod. mer. i  računanja: 420

8.geodetski planovi: 140

9.primenjena geodezija: 105

10.katastar nepokretnosti: 105

11.teh.obrada u premeru: 140

12.verska nastava: 35

13. građansko vaspitanje: 35

14.čas odeljenjskog. starešinstva: 35

15.blok nastava GMR: 120

U K U P N O      1730

_______________________________________

ČETVRTA GODINA:

p r e d m e t :     planiran godišnji  broj časova

1.srpski jezik i književnost: 96

2.engleski jezik: 64 (ruski jezik, francuski jezik , nemački jezik)

3.fizičko vaspitanje: 64

4.sociologija sa pr.građan : 64

5. matematika: 96

6.primenjena matematika: 64

7.geodezija: 64

8.geod. mer. i  računanja: 256

9.geodetski planovi: 96

10.teh. obrada u premeru: 128

11.primenjena geodezija: 96

12. geodezija u inž. radovima: 64

13.preduzetništvo: 128

14.fotogrametrija: 64

15.verska nastava: 32

16.građansko vaspitanje: 32

17.čas odeljenjskog. starešinstva: 32

18.blok nastava GMR: 120

 

U K U P N O:  1560