Školski odbor


Skupština grada Beograda donosi rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Geodetske tehničke škole na period od četiri godine. Školski odbor ima devet članova.
Troje predstavnika zaposlenih čine: Violeta Đurđević, dipl.geodetski inženjer, Vladimir Ljubičić, dipl.geodetski inženjer i Ružica Petrović Gašević, dipl.psiholog.
Predstavnici roditelja u školskom odboru su: Karolina Tasovac, Kontić Miroslav i Maja Knežević.
Predstavnici jedinice lokalne samouprave su: Dimitrije Živković, Saša Mladenović, Dalibor Stolić.
Školski odbor predstavlja i zastupa Violeta Đurđević,prof. kao predsednik Školskog odbora .

Trajanje mandata Školskog odbora od 23.07.2018. – 22.07.2022.god