ЋИР |LAT

Školski odbor


Skupština grada Beograda donosi rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Geodetske tehničke škole na period od četiri godine. Školski odbor ima devet članova.
Troje predstavnika zaposlenih čine: Snežana Pandurović,dipl.geodetski inženjer, Dušica Ivandić, dipl.geograf i Marijana Milošević, dipl.matematičar.
Predstavnici roditelja u školskom odboru su: Rada Glišević, Snežana Ristić Raščanin i Violeta Stepanović.
Predstavnici jedinice lokalne samouprave su Dalibor Stolić, Saša Mladenović i Emil Zdravković.
Školski odbor predstavlja i zastupa Dušica Ivandić,prof. kao predsednik Školskog odbora i potpredsednik Snežana Pandurović,prof.