Stručni aktiv za razvojno planiranje


Obaveze tima su da planira, ispituje i prati potrebe tržišta rada, kao i nove tehnologije, i predlaže rešenja za osavremenjavanje školskog programa. Tim prati realizaciju planiranih zadataka u našoj školi i vodi evidenciju o aktivnostima tima.

Članovi:

1. Tamara Ivković – nastavnik – koordinator

2. Milivojević Mirjana – nastavnik ,

3. Sonja Spasojević – nastavnik,

4. Luka Knežević – nastavnik,

5. Milan Ristić – nastavnik,

6. Predstavnik Učeničkog parlamenta,

7. Nedeljka Kavaji – predstavnik Saveta roditelja,

8. Ružica Petrović – Gašević – psiholog,

9. Snežana Pandurović Aleksić– direktor.