Tim za inkluzivno obrazovanje


Obaveze tima su da organizuje i koordinira samovrednovanje kvaliteta rada škole. Planira i sprovodi aktivnosti izabranih oblasti samovrednovanja rada u školi i vodi odgovarajuću dokumentaciju o svom radu.

Članovi:

1. Ružica Petrović – Gašević – psiholog – koordinator tima,

2. Željko Trifunović – nastavnik,

3. Neda Sofronić – nastavnik,

4. Biljana Veselinović – nastavnik,

5. Jagoda Petrović – Ukaj – nastavnik,

6. Katarina Katić – nastavnik,

7. Snežana Pandurović Aleksić – direktor