Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove


Obaveze tima su da učestvuje u izradi akata koji se odnose na obezbeđivanje kvaliteta i razvoj škole. Saradnja sa organima škole i subjektima van škole na ispunjavanju zadataka iz svoje nadležnosti i obezbeđivanju neophodnih uslova za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj škole.

Članovi :

1. Zorica Milić – nastavnik – koordinator tima,

2. Pantić Gordana – nastavnik,

3. Biljana Milanović – predstavnik Saveta roditelja,

4. Predstavnik Učeničkog parlamenta,

5. Saša Mladenović – predstavnik geodetske firme,

6. Ružica Petrović – Gašević – psiholog – nastavnik,

7. Snežana Pandurović Aleksić– direktor.