Tim za profesionalni razvoj


Obaveze tima su da prati i vodi razgovore sa učenicima kojima je pomoć potrebna radi lakšeg savladavanja programa tokom boravka u školi. Tim organizuje posete, predavanja, aktivnosti i savetovanja iz domena profesionalnog razvoja učenika. Tim će se, uz svoje obaveze, baviti i savetovanjem u karijernom vođenju i pružanju pomoći pojedincu da formira realnu sliku o svojim sposobnostima, osobinama ličnosti i interesovanjima.

Članovi:

1. Ružica Petrović-Gašević – psiholog škole – koordinator tima,

2. Miloš Radosavljević – nastavnik,

3. Vladimir Ljubičić – nastavnik,

4. Marija Radić – nastavnik,

5. Marija Obradović – nastavnik,

6. Jelena Jovičić Jovanović – nastavnik.