Tim za promociju škole


Obaveze tima su da učestvuje u planu i realizaciji promocije Geodetske tehničke škole na sajmovima obrazovanja i posetama osnovnim školama. Saradnja sa organima škole i subjektima van škole na ispunjavanju zadataka iz svoje nadležnosti i planiranju neophodnih uslova za promociju škole i geodetske struke.

Članovi:

1. Marija Obradović – nastavnik – koordinator,

2. Vladimir Ljubičić – nastavnik ,

3. Miloš Radosavljević – nastavnik,

4. Petar Žarković – nastavnik,

5. Neda Sofronić – nastavnik,

6. Marina Jović – nastavnik,

7. Nevena Nikolić – nastavnik,

8. Snežana Pandurović Aleksić– direktor.