Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva


Obaveze tima su da učestvuje u izradi akata koji se odnose na razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva. Saradnja sa organima škole i subjektima van škole na ispunjavanju zadataka iz svoje nadležnosti i obezbeđivanju uslova za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva.

Članovi:

1. Snežana Pandurović Aleksić – direktor,

2. Ružica Petrović – Gašević – psiholog,

3. Vladimir Ljubičić – nastavnik,

4. Gordana Pantić – nastavnik,

5. Jelena Vukotić – nastavnik,

6. Marija Obradović – nastavnik.