Tima za podršku učenicima i zaposlenima


Obaveze tima su da planiraju i predlažu podsticanje učenika u aktivnom učešću u školi, kroz podučavanje različitih tehnika učenja i organizovanje vršnjačke pomoći. Tim će se baviti savetodavnim radom sa nastavnicima, kroz praćenje i pomoć u radu nastavnicima pripravnicima. Organizovanjem i planiranjem radionica za učenike i nastavnike i izveštavanjem o realizovanim aktivnostima tima.

Članovi:

1. Petar Žarković – nastavnik – koordinator,

2. Olivera Lojanica – nastavnik,

3. Milan Ristić – nastavnik,

4. Miloš Radosavljević – nastavnik,

5. Nikola Đolović – veroučitelj,

6. Ružica Petrović – Gašević – psiholog,

7. Snežana Pandurović Aleksić– direktor.