Tima za realizaciju programa zdravstvene zaštite


Obaveze tima su da prate zaštitu i prevenciju zdravlja učenika tokom boravka u školi. Organizuju posete i predavanja iz domena zdravstvene zaštite i vode dokumentaciju o aktivnostima tima.

Članovi :

1. Aleksandar Radović – nastavnik – koordinator,

2. Steljić Milijana – nastavnik,

3. Ružica Petrović – Gašević – psiholog,

4. Jagoda Petrović-Ukaj, nastavnik,

5. Jelena Životić – nastavnik,

6. Snežana Pandurović Aleksić – direktor.