Radionice


Radionica je savremeni oblik grupnog rada sa ograničenim ciljevima. Učesnici se ciljno okupljaju radi konkretne „praktične” obuke ili takve obuke u kojoj polaznici zaista aktivno učestvuju u procesu. Naglašava rešavanje problema uz aktivnu participaciju i direktan trening. Takođe, koristi mnoge kreativne tehnike i može se organizovati na bilo koju temu i za sve uzraste. Ovaj oblik rada je posebno popularan u radu sa decom u Geodetskoj tehničkoj školi.

radionice