Geografska sekcija


 

1

Članovi geografske sekcije se angažuju u zavisnosti od tema i njihovog interesovanja za iste.

Aktivnosti geografske sekcije započinju već u septembru. Geografski kabinet je u učionici broj 15 i zahteva konstatno uređenje. Minerološka zbirka ( stena i minerala) se uvećava, a panoi sa učeničkim radovima se dopunjuju.

 

Posle realizacija ekskurzija po Srbiji i Evropi, učenici koji su napravili lepe fotografije, vrše odabir.

Tradicionalno,posećujemo kuću u kojoj je živeo Jovan Cvijić, akademik, naš najpoznatiji geograf.

Obilazak centra Beograda nastavljamo sa posebnim osvrtom na fizičko geografske osobenosti grada.

Film ,,Svećenikova djeca“ prikazan je članovima geografske sekcije, a zatim smo analizirali pojave vezane za  problem depopulacije, negativnog prirodnog priraštaja, katoličanstva, diskriminacije, nacionalizma,…

2

Koleginica Jagoda Ukaj Petrović, prof.geografije nekolikomeseci je boravila u Pakistanu.  Opisala je fizičko-geografske i društveno-geografske karakteristike ove azijske države. Predavanje je bilo izuzetno zanimljivo i edukativno,jer je propraćeno odličnom prezentacijom, fotografijama, odećom, izgledom pisma,… iz Pakistana.

4

Tema o kojoj ,,svi sve znamo“ je ekologija, ali je želja da na lokalnom nivou, tj. nivou škole se širi svest o značaju reciklaže, o čuvanju cveća, o estetici prostora u kome se boravi.

Rukovodilac geografske sekcije: Dušica Ivandić,prof.geografije