Географска секција


 

1

Чланови географске секције се ангажују у зависности од тема и њиховог интересовања за исте.

Активности географске секције започињу већ у септембру. Географски кабинет је у учионици број 15 и захтева констатно уређење. Минеролошка збирка ( стена и минерала) се увећава, а панои са ученичким радовима се допуњују.

 

После реализација екскурзија по Србији и Европи, ученици који су направили лепе фотографије, врше одабир.

Традиционално,посећујемо кућу у којој је живео Јован Цвијић, академик, наш најпознатији географ.

Обилазак центра Београда настављамо са посебним освртом на физичко географске особености града.

Филм ,,Свећеникова дјеца“ приказан је члановима географске секције, а затим смо анализирали појаве везане за  проблем депопулације, негативног природног прираштаја, католичанства, дискриминације, национализма,…

2

Колегиница Јагода Укај Петровић, проф.географије неколикомесеци је боравила у Пакистану.  Описала је физичко-географске и друштвено-географске карактеристике ове азијске државе. Предавање је било изузетно занимљиво и едукативно,јер је пропраћено одличном презентацијом, фотографијама, одећом, изгледом писма,… из Пакистана.

4

Тема о којој ,,сви све знамо“ је екологија, али је жеља да на локалном нивоу, тј. нивоу школе се шири свест о значају рециклаже, о чувању цвећа, о естетици простора у коме се борави.

Руководилац географске секције: Душица Ивандић,проф.географије