Uslovi vanrednog školovanja


Godišnja školarina – 3000,00 din

Prijava ispita ( ako se polaže pismeno i usmeno) – 1000,00 din

Prijava ispita ( ako se polaže samo usmeno) – 700,00 din

 

Uplate školarine i ispita se vrše na račun Geodetske tehničke škole. Ispod možete videti primere popunjavanja uplatnice.

Primer uplatnice za uplatu školarine

Primer uplatnice za uplatu školarine


Primer uplatnice za prijavu ispita. (usmeni i pismeni deo)

Primer uplatnice za prijavu ispita, ako se polaže i pismeni i usmeni.


Primer uplatnice za prijavu ispita, ako se polaže samo usmeni.

Primer uplatnice za prijavu ispita, ako se polaže samo usmeni.