Услови ванредног школовања


Годишња школарина – 3000,00 дин

Пријава испита ( ако се полаже писмено и усмено) – 1000,00 дин

Пријава испита ( ако се полаже само усмено) – 700,00 дин

 

Уплате школарине и испита се врше на рачун Геодетске техничке школе. Испод можете видети примере попуњавања уплатнице.

Пример уплатнице за уплату школарине

Пример уплатнице за уплату школарине


Пример уплатнице за пријаву испита. (усмени и писмени део)

Пример уплатнице за пријаву испита, ако се полаже и писмени и усмени.


Пример уплатнице за пријаву испита, ако се полаже само усмени.

Пример уплатнице за пријаву испита, ако се полаже само усмени.