Izaberite stranicu

О Геодетској техничкој школи

Геодетска техничка школа се налази у прекрасном делу Београда, у близини звездарске шуме, у улици Милана Ракића, на броју 42. Она је на тој адреси већ дуго, од 1957. године. Развила се још много раније, 1947. године, када је постала самостална школа, под називом коју и данас носи. Хронолошки гледано, наша се школа родила као један од одсека Средње техничке школе у Београду, под називом: „Геодетски одсек“. То су били дани давне 1924. године. Ипак, требало би рећи да су се геодетски кадрови образовали много пре званичне државне институције. Постојала је приватна школа професора Милана Андоновића, на којој су се стручно усавршавали геометри. Можда тај историјски податак и нема директне везе са нашом школом, али са послом за који ми данас обучавамо наше ученике свакако има. Земља се морала премеравати, зар не?

Тадашња зграда се налазила у Доњоградском булевару број 2. За време Другог светског рата је грађевина јако оштећена, па су ученици после ослобођења чекали неколико месеци да се зграда поправи. Тако смо наствили да постојимо у оквиру Средње техничке школе, све до 1947. године , када се оснива Геодетска техничка школа у Београду Од тада, па све до данас, имамо потпуну независност, сва права и обавезе да развијамо и унапређујемо геодетску струку. До сада је школа образовала: око 7300 младих људи који су одабрали да у рукама држе геодетске инструменте. Многи од њих су наставили даље школовање, на вишим школама и факултетима у земљи, а неки од њих су отишли у иностранство на даље усавршавање.

Шта и где ради геометар

Основни посао геодетског техничара или геометра је везан за премер земљишта и уношење тих података у планове, карте и земљишне књиге. Наравно овај посао се временом осавремењивао и постајао све више аутоматизован, а све мање физички.

Данас је развој технологије и рачунарске технике довео до савремених електрооптичких средстава која умногоме олакшавају посао на терену а прикупљене податке геометри обрађују на рачунарима.

Поред рада у општинским и приватним службама катастра, њихово радно место је и у грађевинским радним организацијама, шумарству, водопривреди, путној привреди и пољопривреди. Једном речју, свуда где се земљиште прилагођава човеку и његовим потребама, где се мења његова конфигурација и намена.

Година постојања

Дипломираних геодета