Izaberite stranicu

Питања по предметима

Српски језик и књижевност

Први разред

Садржај програма

1. Сунце се девојком жени – лирска народна песма
2. Бановић Страхиња – епска народна песма
3. Девојка бржа од коња – народна приповетка
4. Рад Ћирила и Методија
5. Најстарија словенска писма
6. Старословенски језик и рецензије старословенског језика
7. Најстарији споменици јужнословенске културе
8. Лаза Лазаревић – Први пут с оцем на јутрење – уметн. припов.
9. Софокле: Антигона – трагедија
10. Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде)
11. Еп о Гилгамешу (одломак)
12. Хомер – Илијада (одломак – VI певање)
13. Библија – из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју
(Страдање и васкрсење Христово)
14. Сава Немањић (Св. Сава) – Житије Св. Симеона (одломак), Болест и смрт Св. Симеона
15. Јефимија – Похвала кнезу Лазару
16. Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
17. Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа
18. Српска девојка – народна песма
19. Кнежева вечера – народна песма
20. Диоба Јакшића – народна песма
21. Ропство Јанковић Стојана – народна песма
22. Ф. Петрарка – Канцонијер (избор сонета)
23. В. Шекспир – Ромео и Јулија
24. Сервантес – Дон Кихот (одломак)
25. Молијер – Тврдица
26. Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање V – Паоло и
Франческа)
27. Д. Киш – Рани јади
28. Д. Михаиловић – Кад су цветале тикве
29. Фонетика и фонологија.
30. Гласови и фонеме
31. Акценатски систем српског књижевног језика

32. *Ш. Менчетић: Први поглед
33. *Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому
34. *М. Држић: Новела од Станца
35. *И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања)

Други разред

Садржај програма

 1. Просветитељство (појам, особености, значај и главни представници) 
 2. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 
 3. Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију
 4. Јован Стерија Поповић: Тврдица
 5. Романтизам (појам, особености, значај и главни представници) 
 6. Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 
 7. Шандор Петефи: Слобода света
 8. Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак) 
 9. Хајнрих Хајне: Лорелај
 10. Вук Стефановић Караџић: Реформатор језика и правописа, сакупљач народних умотворина
 11. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак) 
 12. Ђура Јакшић: Вече, Поноћ
 13. Ђура Јакшић: Орао
 14. Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (избор) 
 15. Лаза Костић: Међу јавом и међ сном 
 16. Лаза Костић: Santa Maria della Salute
 17. Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци) 
 18. Реализам (појам, особености, значај и главни представници) 
 19. Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак) 
 20. Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак) 
 21. Милован Глишић: Глава шећера 
 22. Лаза Лазаревић: Ветар (одломак) 
 23. Бранислав Нушић: Народни посланик 
 24. Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо
 25. Јаков Игњатовић: Вечити младожења
 26. Радоје Домановић: Данга 
 27. Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак) 
 28. Симо Матавуљ: Поварета 
 29. Иво Андрић: Мост на Жепи 
 30. Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове
 31. Функционални стилови
 32. Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи

33. *Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (Харач)

 

Трећи разред

Садржај програма

 1. Модерна у европској и српској књижевности 
 2. Поетика модерне (импресионизам и симболизам) 
 3. Шарл Бодлер: Албатрос 
 4. Антон Чехов: Ујка Вања 
 5. Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике 
 6. Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу 
 7. Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови 
 8. Милан Ракић: Искрена песма, Долап 
 9. Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда опава 
 10. Сима Пандуровић: Светковина 
 11. Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв 
 12. Јован Скерлић: О Коштани 
 13. Петар Кочић: Мрачајски прото
 14. Владимир Мајаковски: Облак у панталонама 
 15. Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 
 16. Рабиндранат Тагора: Градинар 
 17. Милутин Бојић: Плава гробница 
 18. Душан Васиљев: Човек пева после рата 
 19. Милош Црњански: Суматра, Сеобе I 
 20. Иво Андрић: Ех Роnto 
 21. Момчило Настасијевић: Туга у камену 
 22. Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка 
 23. Растко Петровић: Људи говоре 
 24. Исидора Секулић: Госпа Нола
 25. Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер) 
 26. Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај) 
 27. Ернест Хемингвеј: Старац и море 
 28. Иво Андрић: На Дрини ћуприја 
 29. Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци) 
 30. Основни појмови о извођењу (деривацији) речи
 31. Основни појмови о терминологији и терминима (синонимија, антонимија, хомонимија)
 32. Основни појмови о творби речи

 

33. *Антун Густав Матош: Јесење вече

34. *Добриша Цесарић: Облак 

35. *Оскар Давичо: Хана (I песма) 

36. *Иван Горан Ковачић: Јама

Четврти разред

Садржај програма

 1. Васко Попа: Каленић 
 2. Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор) 
 3. Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати 
 4. Бранко Ћопић: Башта сљезове боје 
 5. Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске савремене књижевности
 6. Албер Ками: Странац 
 7. Луис Борхес: Чекање (кратка прича) 
 8. Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 
 9. Стеван Раичковић: Камена успаванка 
 10. Иво Андрић: Проклета авлија 
 11. Меша Селимовић: Дервиш и смрт 
 12. Добрица Ћосић: Корени
 13. Данило Киш: Енциклопедија мртвих 
 14. Душан Ковачевић: Балкански шпијун
 15. Виљем Шекспир: Хамлет 
 16. Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна
 17. Падежни систем
 18. Систем зависних реченица
 19. Систем независних реченица
 20. Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови
 21. (Милорад Павић: Хазарски речник)

 

22. *Владан Десница: Прољећа Ивана

        Галеба (одломци) 

23. *Весна Парун: Ти која имаш

        невиније руке 

24. *Блажо Конески: Везиља

25. *Ранко Маринковић: Руке (новела)

 

Предузетништво

Четврти разред

Садржај програма

  1. Дефинисати предузетништво
  2. Разлике између предузетника и менаџера
  3. Ортачко предузеће
  4. Друштво са ограниченом одговорношћу (Д.О.О.)
  5. Пословни план (бизнис план) , његова намена и садржај
  6. СВОТ анализа
  7. Производни план и производња
  8. Потребе производње: опрема и средства
  9. Менаџмент план
  10. Трошкови и врсте трошкова
  11. Фиксни и варијабилни трошкови
  12. Цена и метод одређивања цена
  13. Продуктивност
  14. Економичност
  15. Финансијски план
  16. Сопствени капитал
  17. Позајмљени капитал
  18. Лизинг
  19. Биланс стања
  20. Биланс успеха

  Литература:
  Уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих
  средњих стручних школа, Клетт, 2013, Жељка Ковачев

   

  Геодетски планови

  Трећи разред

  –  испитна питања –

   1. Аналогни геодетски план – математичка основа

  1. Геодетски план.
  2. Садржај планова.
  3. Материјали за израду.
  4. Топографски кључ. Размера.
  5. Државни координатни систем. Гаус-Кригерова пројекција. УТМ пројекција.
  6. Подела на листове детаља у више размера у обе пројекције.
  7. Израда скице полигонске мреже. Нумерисање листова у оквиру катастарске општине.
  8. Координатна мрежа – намена и изглед, начини наношења и контрола израде.
  9. Наношење геодетских тачака на план и контрола положаја.

   

  2. Израда аналогног геодетског плана- хоризонтална представа терена

  1. Методе снимања детаља
  2. Израда плана детаља снимљеног ортогоналном методом
  3. Списак грешака
  4. Израда плана детаља снимљеног поларном методом
  5. Тачност хоризонталне представе земљишта на плановима

   

  3.Дигитални геодетски план

  1. Дефиниција и садржај ДГП
  2. Приказ садржаја ДГП (дигитални топографски кључ)
  3. Израда( формирање) ДГП – различите методе снимања
  4. Дигитализација. Дигитајзер.
  5. Скенирање
  6. Векторизација- дигитализација са екрана, аутоматска и селективна
  7. Прикупљање података и контрола
  8. Завршни радови и одржавање ДГП

   

  Литература:

  1. Геодетски планови за трећи и четврти разред, Мр Ђорђе Ивковић; ЗУНС 1989.
  2. Правилник о подели на листове карата и планова у државној пројекцији
  3. Геодетски планови, др Драган Марковић;ВГГШ 2009.
  4. Уредба о дигиталном геодетском плана
  5. Инструкција за израду оригинала базе података дигиталног катастарског плана и
  6. Инструкција за израду и одржавање геодетске основе за снимање детаља.

   

  Испит се састоји из усменог и практичног дела који се ради аналогно.

  За практични део испита потребно је аналогно, на основу датих података урадити поделу на листове и математичку основу дела плана.

  Четврти разред

  ИСПИТНА ПИТАЊА

  I  ВИСИНСКА ПРЕДСТАВА ЗЕМЉИШТА НА ПЛАНОВИМА

   

  1. Основни појмови о рељефу земљишта (облици рељефа, подела рељефа према надморској висини).
  2. Методе за приказ рељефа на геод.плановима(изохипсе, коте, типови изохипси, својства изохипси,).
  3. Карактеристичне тачке и линије у рељефу (Вододелнице, Водосливнице, Падне и Превојне линије).
  4. Интерполација изохипса.
  5. Конструкција и исцртавање изохипса.
  6. Тачност висинске представе на плановима.

   

  II ИЗРАДА АНАЛОГНИХ ПЛАНОВА

   

  • Нумерисање парцела:
  1. Прегледна скица катастарске општине.
  2. Групе парцела.
  3. Редослед нумерисања парцела.
  4. Исписивање бројева парцела на геодетском плану.

   

  III ДИГИТАЛНИ ГЕОДЕТСКИ ПЛАН

  1. Дефиниција ДГП-а.
  2. Објекти ДГП-а.
  3. Тематска подела објеката ДГП-а.
  4. Основне групе процеса ДГП-а.
  5. Дигитални топографски кључ.
  6. Формирање ДГП-а.
  7. Приказивање висинске представе земљишта у окружењу ДГП-а.
  8. Одржавање ДГП-а.
  9. Дистрибуција ДГП-а.
  10. Архивирање ДГП-а.

   

  • Практични део:

  Практични део испита се полаже на рачунару у програму АutoCAD. Потребно је на основу датих података (Дигиталног топографског кључа, скице снимања и списка детаљних тачака) израдити део топографског или катастарско-топографског плана у одговарајућој размери.

   

  • Литература:
  1. Геодетски планови за трећи и четврти разред, Мр Ђорђе Ивковић; ЗУНС 1989.
  2. Правилник о подели на листове карата и планова у државној пројекцији
  3. Геодетски планови, др Драган Марковић;ВГГШ 2009.
  4. Уредба о дигиталном геодетском плану
  5. Инструкција за израду оригинала базе података дигиталног катастарског плана и
  6. Инструкција за израду и одржавање геодетске основе за снимање детаља.

  КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ ТЕРИТОРИЈЕ

  СПИСАК ИСПИТНИХ ПИТАЊА

  1. Општи појмови о непокретностима и државном премеру
  2. Катастарски премер
  3. Катастарске територијалне јединице
  4. Идентификација и обележавање границе катастарске општина
  5. Врсте граничних белега катастарске општине и њихово нумерисање
  6. Записник и скица омеђавања катастарске општине
  7. Врсте белега и обележавање граница катастарских парцела
  8. Методе снимања детаља
  9. Катастарско класирање, бонитирање земљишта и катастарски приход
  10. Нумерисање парцела и начини рачунања површина парцела
  11. Стварна права – право својине, право службености и право залоге
  12. Дефиниција и начела катастра непокретности
  13. Састав катастра непокретности – лист непокретности
  14. Услови за упис и забрана уписа у катастар непокретности
  15. Излагање на јавни увид података
  16. Предности катастра непокретности
  17. Катастар земљишта – дефиниција и састав катастра земљишта
  18. Поседовни лист
  19. Промене на земљишту и снимање насталих промена
  20. Скица и записник снимљених промена
  21. Нумерисање новонасталих парцела
  22. Дефиниција и састав земљишне књиге
  23. Просторно планирање, подела простора и планова
  24. Начини уређења земљишне територије
  25. Дефиниција комасације, циљеви и модели комасације
  26. Подручје, учесници и фазе комасације
  27. Утврђивање фактичког стања и записник утврђивања
  28. Комасациона процена и обрачунски коефицијент
  29. Пројектовање путне и каналске мреже
  30. Табеле и коефицијент умањења
  31. Књига фонда комасационе масе – старо и ново стање
  32. Искази земљишта – старо и ново стање
  33. Ламелација и пројекат расподеле и груписање земљишта
  Кандидат мора дати одговор на свако извучено питање од укупно пет (5) – из сваке области по једно.

  ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА

  ЗАДАЦИ ЗА ПОПРАВНЕ, РАЗРЕДНЕ И ВАНРЕДНЕ СПИТЕ

  1. Разред
  1. Претварање углова из једне поделе у другу agr → a° →arad
  2. Обрада података мерења хоризонталних углова у ТО1
  3. Обрада података мерења вертикалних углова у ТО1в
  4. Обрада података дужина мерених пантљиком у ТО18
  2. Разред
  1. Решавање система троуглова применом теорема (ТО1, ТО8, ТО13, ТО14)
  2. Рачунање координата полигонских тачака у уметнутом влаку без припреме елемената (ТО19)
  3. Рачунање координата линијских тачака на линији и на управној (ТО18Е, ТО22)
  3. Разред
  1. Рачунање координата полигонских тачака у уметнутом влаку са индиректним одређивањем елемената (ТО1, ТО8, ТО13, ТО14, ТО18, ТО19)
  2. Рачунање координата линијских тачака лучним пресеком, на линији и на управној (ТО18Е, ТО22, ТО23)
  3. Рачунање висине чворног репера и висина репера у уметнутом нивелманском влаку (НО3, НО4)
  4. Разред
  1. Припрема података за обележавање тачака поларном, ортогоналном и методом пресека праваца
  2. Рачунање координата тригонометријских тачака пресецањем напре, назад и у страну (ТО10)
  3. Рачунање висина тригонометријских, полигонских и линијских тачака (ТО28, НО3Т, НО4Т, образац „К“).

  ГЕОДЕЗИЈА

  1. Разред

  питања за поправни и разредни испит

  Основни појмови у геодезији

  1. Тригонометријска мрежа
  2. Линијска мрежа
  3. Нивелманска мрежа
  4. Поларна метода снимања детаља
  5. Ортогонална метода снимања детаља
  6. Претварање вредности угла из једне поделе у другу
  7. Гаус – Кригерова пројекција
  8. Размера

  Делови теодолита

  1. Осетљивост либеле
  2. Посматрање мехура либеле
  3. Услов слободне цевасте либеле
  4. Лимб
  5. Дурбин
  6. Справе за читање поделе лимба

  Припрема теодолита за мерење углова

  1. 1. Услов
  2. 2. Услов
  3. 3. Услов
  4. 4. Услов
  5. 5. Услов теодолита са висинском либелом без либеле на дурбину
  6. Услови теодолита са компензатором
  7. Центрисање теодолита

  Мерење хоризонталних и вертикалних углова

  1. Гирусна метода мерења хоризонталних углова
  2. Обрада података мерења хоризонталних углова гирусном методом
  3. Мерење зенитних даљина у полигонској и линијској мрежи
  4. Мерење зенитних даљина у тригонометријској мрежи
  5. Обрада података мерења зенитних даљина гирусном методом
  6. Одређивање грешке VV и елиминисање из резултата мерења

  Мерење дужина пантљиком

  1. Тачна формула за редукцију
  2. Приближна формула за редукцију
  3. Одређивање висинске разлике потребне за редукцију
  4. Извори грешака при мерењу дужина
  5. Мерење дужина полигонских страна
  6. Обрада дужина мерених пољском пантљиком

  Теренски радови у полигонској мрежи

  1. Рекогносцирање полигонске мреже
  2. Стабилизација полигонских тачака
  3. Опис положаја полигонских тачака
  4. Грешка сигналисања
  5. Грешка центрисања
  6. Елементи полигонског влака
  7. Мерење хоризонталних углова у полигонском влаку
  2. Разред

  питања за поправни и разредни испит

  Одређивање елемената полигонског влака

  1. Синусна теорема 1. случај
  2. Синусна теорема 2. и 3. случај
  3. Косинусна теорема
  4. Тангенсна теорема
  5. Рачунање дирекционог угла и дужине из координата- 1.квадрант
  6. Контрола рачунања дирекционог угла и дужине из координата
  7. Рачунање дирекционог угла и дужине из координата- 2., 3. и 4.квадрант

  Теорија грешака

  1. Врсте грешака – грубе, случајне и систематске
  2. Оцена тачности – просечна и вероватна грешка
  3. Оцена тачности – средња квадратна грешка
  4. Оцена тачности – релативна грешка
  5. Проста аритметичка средина
  6. Општа аритметичка средина

  Рачунање координата полигонских тачака у влаку

  1. Слепи полигонски влак – рачунање дирекционих углова, координатних разлика и координата тачака
  2. Уметнути полигонски влак- рачунање угловног одступања, дозвољеног угловног одступања и дирекционих углова полигонских страна
  3. Уметнути полигонски влак – рачунање линеарних оступања, дозвољеног подужног одступања и координата полигонских тачака
  4. Затворени полигонски влак- рачунање угловног одступања, дозвољеног угловног одступања и дирекционих углова полигонских страна
  5. Затворени полигонски влак – рачунање линеарних оступања, дозвољеног подужног одступања и координата полигонских тачака
  6. Контрола мерења у затвореном влаку у локалном координатном систему
  7. Поправљање углова и координатних разлика у затвореном влаку у локалном координатном систему

  Линијска мрежа

  1. Рачунање координата линијских тачака на линији
  2. Рачунање координата линијских тачака на продужетку линије
  3. Рачунање координата линијских тачака на управној
  4. Лучни пресек – рачунање координата пресеком праваца

  Електронско мерење дужина

  1. Принцип рада електромагнетних даљиномера
  2. Електронске мерне станице
  3. Функције електронских мерних станица
  4. Испитивање и ректификација елекронске мерне станице
  5. Мерење углова и дужина електронском мерном станицом
  6. Обрада података мерених дужина
  3. Разред

  питања за поправни и разредни испит

  Снимање детаља

  1. Снимање детаља- објекти снимања, хоризонтална представа терена
  2. Снимање објеката чија је основа круг
  3. Снимање граничних линија
  4. Снимање саобраћајница и пратећих објеката
  5. Снимање вода и ибјеката на њима
  6. Снимање зграда
  7. Снимање рељефа
  8. Снимање подземних водова

  Ортогонална метода

  1. Тространа призма
  2. Петострана призма
  3. Испитивање призама
  4. Скицирање детаља за снимање
  5. Поступак и организација рада у току снимања
  6. Снимање детаља комбинацијама
  7. Контролна мерења
  8. Рачунање координата детаљних тачака

  Нивелманска мрежа

  1. Нивелман – подела нивелмана према начину одређивања висинских разлика, подела геометријског нивелмана
  2. Испитивање и ректификација нивелира са елевационим завртњем
  3. Испитивање и ректификација нивелира са компензатором
  4. Рачунање висина репера у уметнутом нивелманском влаку
  5. Рачунање висина у затвореном нивелманском влаку
  6. Изравнање висине чворног репера
  7. Одређивање висинских разлика тригонометријским путем у полигонској и линијској мрежи
  8. Рачунање висина полигонских и линијских тачака

  Детаљни нивелман

  1. Детаљни нивелман расутих тачака
  2. Метод правилних фигура
  3. Детаљни нивелман по правцима
  4. Детаљни нивелман подужног 
  5. Детаљни нивелман попречних профила
  6. Детаљни нивелман улица
  7. Рачунање висина детаљних тачака

  Геодетска основа – тригонометријска и референтна мрежа

  1. Сигналисање тригонометријских тачака
  2. Орјентисање праваца
  3. Приближне координате пресецањем напред
  4. Пресецање праваца назад
  5. Проналажење белега пресецањем назад
  6. Проналажење белега пресецањем напред и у страну
  7. Проналажење белега по методи Матвејева
  8. Принцип рада Глобалног позиционог система (GPS)
  9. GPS позиционирање тачака
  10. GPS геодетске мреже
  11. Мрежа перманентних станица
  4. Разред

  питања за поправни и разредни испит

  Поларна метода снимања детаља

  1. Одређивање дужине и висинске разлике при нагнутој визури
  2. Услови обичног тахиметра
  3. Принцип рада ауторедукционог тахиметра
  4. Услови ауторедукционог тахиметра
  5. Летве за ауторедукционе тахиметре
  6. Одређивање дужине и висинске разлике аутореукционим тахиметром
  7. Обрада података у записнику за ауторедукциони тахиметар
  8. Скицирање детаља за снимање поларном методом
  9. Послови руководиоца групе за снимање детаља поларном методом
  10. Послови помоћника групе за снимање детаља поларном методом
  11. Поступак снимања детаља поларном методом на једној станици
  12. Снимање неприступачних тачака
  13. Контролна мерења код поларне методе снимања
  14. Провере при снимању детаља поларном методом

  Тригонометријски нивелман

  1. Општа формула за одређивање висинских разлика тригонометријским путем
  2. Једнострано одређивање висинских разлика између тригонометријских тачака
  3. Обострано одређивање висинских разлика између тригонометријских тачака
  4. Предности обостраног одређивања висинских разлика између тригонометријских тачака
  5. Корекциони чланови за висинску разлику у тригонометријском нивелману
  6. Одређивање висинских разлика између тригонометријских тачака
  7. Одређивање висинских разлика између полигонских тачака
  8. Тачност висинске разлике тригонометријске стране и влака
  9. Изравнање влака тригонометријског нивелмана
  10. Контрола мерења и поправљање висинских разлика у влаку тригонометријског нивелмана
  11. Изравнање висине чворне тачке
  12. Изравнање влака тригонометријског нивелмана који се сустиче у чворној тачки
  13. Рачунање висина полигонских тачака
  14. Рачунање висина линијских тачака

  Савремене методе прикупљања података

  1. GPS – кинематика
  2. GPS примена у премеру и геодезији
  3. GPS методе мерења, GPS пријемници
  4. Тачност GPS пријемника
  5. Мерење тоталном станицом и меморисање података
  6. Апликациони програми

  ГЕОДЕЗИЈА У ИНЖЕЊЕРСКИМ РАДОВИМА

  IV Разред

  – испитна питања

  1. Рачунање запремина земљаних маса помоћу мреже квадрата или правоугаоника;
  2. Подела просторних и урбанистичких планова;
  3. Снимање и приказ постојећих водених токова на плану;
  4. Дефиниције: регулациона линија, грађевинска линија, индекс заузетости парцеле, индекс изграђености парцеле, грађевинска парцела.
  5. Рачунање запремина земљаних маса на основу попречних профила;
  6. Уздужни профил воденог тока;
  7. Основни појмови о објектима за пренос електричне енергије на даљину;
  8. Примери геодетских и негеодетских метода рачунања количина земљаних радова;
  9. Графички део урбанистичког плана;
  10. Области инжењерства у којима се примењује геодезија, примери инжењерских објеката у чијој изградњи учествује геодезија и примери савремених мерних уређаја.
  11. Задаци геодезије у инжењерским радовима;

  IV Разред

  – испитна питања

  Комбинација 1
  1. Рачунање запремина земљаних маса помоћу мреже квадрата или правоугаоника;
  2. Подела просторних и урбанистичких планова;
  3. Снимање и приказ постојећих водених токова на плану;
  4. Рачунање координата осовинских тачака – пресеком две праволинијске осовине;
  Комбинација 2
  1. Дефиниције: регулациона линија, грађевинска линија, индекс заузетости парцеле, индекс изграђености парцеле, грађевинска парцела.
  2. Рачунање запремина земљаних маса на основу попречних профила;
  3. Уздужни профил воденог тока;
  4. Основни појмови о објектима за пренос електричне енергије на даљину;
  Комбинација 3
  1. Примери геодетских и негеодетских метода рачунања количина земљаних радова;
  2. Рачунање запремина земљаних маса призме у засеку;
  3. Рачунање координата осовинских тачака – пресеком праволинијске осовине и осовине кружне кривине.
  4. Графички део урбанистичког плана;
  Комбинација 4
  1. Области инжењерства у којима се примењује геодезија, примери инжењерских објеката у чијој изградњи учествује геодезија и примери савремених мерних уређаја.
  2. Рачунање координата осовинских тачака – пресеком двеју кружних кривина;
  3. Рачунање запремине земљаних маса земље при ископу подрумских просторија, темељних јама и узаних ровова;
  4. Задаци геодезије у инжењерским радовима;

  IV Разред

  – испитна питања

  1. Рачунање запремина земљаних маса помоћу мреже квадрата или
  правоугаоника;
  2. Подела просторних и урбанистичких планова;
  3. Снимање и приказ постојећих водених токова на плану;
  4. Рачунање координата осовинских тачака – пресеком две праволинијске
  осовине;
  5. Дефиниције: регулациона линија, грађевинска линија, индекс
  заузетости парцеле, индекс изграђености парцеле, грађевинска
  парцела.
  6. Рачунање запремина земљаних маса на основу попречних профила;
  7. Уздужни профил воденог тока;
  8. Основни појмови о објектима за пренос електричне енергије на даљину;
  9. Примери геодетских и негеодетских метода рачунања количина
  земљаних радова;
  10. Рачунање запремина земљаних маса призме у засеку;
  11. Рачунање координата осовинских тачака – пресеком праволинијске
  осовине и осовине кружне кривине.
  12. Графички део урбанистичког плана;
  13. Области инжењерства у којима се примењује геодезија, примери
  инжењерских објеката у чијој изградњи учествује геодезија и примери
  савремених мерних уређаја.
  14. Рачунање координата осовинских тачака – пресеком двеју кружних кривина;
  15. Рачунање запремине земљаних маса земље при ископу
  подрумских просторија, темељних јама и узаних ровова;
  16. Задаци геодезије у инжењерским радовима;

  МАТЕМАТИКА

  III Разред
  МАТЕМАТИКА, III 
  С. Огњановић, Ж. Ивановић: ,,Збирка решених задатака и тестова из математике за III разред гимназија и техничких школа“, Круг, 2022.
  Задаци по следећим редним бројевима:

  178-200 

  228-247
  282-288
  351-363
  377-389
  424-430
  462,463,464
  557g d đ
  559 B V g d đ
  562 ceo
  685-687
  690-693
  703,704
  708-712
  736-739
  748,750
  757-760
  764-767
  839-842
  851,853
  862
  866-868
  924,929,932
  941-949
  971,975,981,,990,991
  1265,1266,1272,1273,1293,1294,1295
  IV Разред
  МАТЕМАТИКА, IV
  С. Огњановић, Ж. Ивановић: ,,Збирка решених задатака и тестова из математике за IV разред гимназија и техничких школа“, Круг, 2022.
  Задаци по следећим редним бројевима:
  67-75,90,91,93
  121,122,123,125,128,129
  143
  179-183
  186-189
  210,215,216,218
  245,246
  316-321
  325-330
  334,339
  349,350,351
  354
  355 a-z

  ПРИМЕЊЕНА ГЕОГРАФИЈА

  II Разред

  1. Објасни појам, својства и елементе (географски, математички,
  допунски) географске карте
  2. Изврши класификацију карата
  3. Објасни географски информациони систем
  4. Наведи користи система за глобално позиционирање
  5. Ишчитава географски координатни систем
  6. Објасни геолошки развој Земљине коре
  7. Наведе грађу Земљине коре
  8. Објасни постанак и облике рељефа насталих као последица
  денудације
  9. Објасни постанак и облике рељефа насталих као последица крашке
  ерозије
  10. Објасни постанак и облике рељефа насталих као последица еолске
  ерозије
  11. Објасни постанак и облике рељефа насталих као последица
  флувијалне ерозије
  12. Објасни постанак и облике рељефа насталих као последица
  глацијалне ерозије
  13. Објасни постанак и облике рељефа насталих као последица абразије
  14. Наведи климатске факторе
  15. Наведи климатске елементе
  16. Наведи и објасни климатске појасеве
  17. Наведе и објасни врсте подземних издани
  18. Покаже на карти најдуже реке света
  19. Покаже и објасни постанак неких језера (Каспијско, Скадарско,
  Бохињско,…)
  20. Тло: типови, распрострањеност, деградација тла, заштита и
  унапређење
  21. Биогеографска зоналност на Земљи
  22. Становништво: раст, распоред и демографска експлозија
  23. Природно кретање становништво
  24. Механичко кретање становништва
  25. Структуре становништва
  26. Урбанизација: узроци, врсте и последице
  27. Појам, врсте, циљеви и задаци просторног плана и просторног планирања.

  Техничка обрада у премеру

  II Разред

  Питања за полагање

  Word
  1. Параграф: поравнање, размак измећу редова и пасуса, подешавање
  Убацивање формула и табела

  Excel задаци
  1. Синусна теорема
  2. Косинусна теорема
  3. Рачунање дирекционог угла и правоуглих координата
  4. Редукована средина, двострука колимациона грешка
  5. Рачунање координата полигонских тачака у полигонском влаку
  6. Мерне јединице углова и њихово рачунање

  Енглески језик

  I Разред

  КЊИГА: FOCUS 1– АУТОРИ: PATRICIA REILLY

                         MARTA UMINSKA

    BARTOSZ MICHALOWSKI

   

  UNIT 1

  1. PRESENT SIMPLE TENSE
  2. A DAY IN THE LIFE OF AN AT-HOME DAD
  3. IN, ON, AT (TEMPORAL USAGE)  – predlozi  IN, ON, AT  u prilozima za vreme

   

   

  UNIT 2

  1. QUANTIFIERS: SOME,ANY, MUCH,MANY, A LOT OF
  2. COOL RESTAURANTS AROUND THE WORLD
  3. ARTICLES: a/an, the , zero article

   

  UNIT 3

  1. PRESENT CONTINUOUS TENSE
  2. YOU CALL THIS WORK?
  3. PRESENT SIMPLE VS PRESENT CONTINUOUS

   

  UNIT 4

  1. COMPARISON OF ADJECTIVES
  2. WHAT DO YOUR CLOTHES SAY ABOUT YOU?
  3. HAVE TO (FORMS AND USAGE) – modal HAVE TO  (oblici i upotreba)

   

  UNIT 5

  1. MUST/HAVE TO; MUSTN’T/DON’T HAVE TO, SHOULD
  2. SCHOOL AHOY
  3. PAST SIMPLE: WAS/WERE , COULD

   

  UNIT 6

  1. PAST SIMPLE TENSE
  2. A LITTLE HELP, A LITTLE HOPE
  3. SPORTS VOCABULARY (COLLOCATIONS WITH GO,PLAY,DO , EQUIPMENT, SPORTSPEOPLE, SPORTS VENUES) – vokabular vezan za sportove (kolokacije sa glagolima go, play, do, sportska oprema, učesnici u sportu, sportski tereni)

   

  СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ

  КЊИГА: ГЕОДЕТСКИ ТЕКСТОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ

  АУТОР- ЉИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

   

  1. Surveying
  2. History of surveying
  3. Geodesy and surveying
  4. Geodesy and some other sciences
  5. Theoretical basis of geodesy
  II Разред

   КЊИГА: FOCUS 2– АУТОРИ: PATRICIA REILLY

                                                       ANNA GRODZICKA

   

   

  UNIT 1- PERSONALITY

   

  1.2  Grammar- Present Tenses- question forms (page 14)

  1.5  Grammar- Verb + ING or Verb+ To-infinitive (page 18)

  1.4  Reading- What are teenagers really like? (page 16-17)

   

  UNIT 2- INVENTION

   

  2.2  Grammar- Past Continuous and Past Simple (page 26)

  2.5  Grammar- USED TO (page 30)

  2.4. Reading-“ Houston, we have a problem”  (page 28-29)

   

  UNIT 3- THE ARTS

   

  3.1  Grammar- Present Perfect with JUST,ALREADY (NOT) YET and Past Simple (page 38)

  3.2  Grammar- Comparative and superlative adjectives; TOO and ENOUGH (page 42)

  3.4  Reading- Film club favourites (page 40-41)

   

  UNIT 4- LIVING

   

  4.2.  Grammar- Present Perfect with FOR and SINCE (page 50)

  4.5   Grammar- Present Continuous, Be going to and WILL (page 54)

  4.4.  Reading- Five places to visit before you die  (page 52-53)

   

  UNIT 5- SCHOOL

   

  5.2.  Grammar- First Conditional (page 62)

  5.5   Grammar- Relative clauses (page 66)

  5.4   Reading- The man who moves mountains (page 64-65)

   

  UNIT 6- WORKING LIFE

   

  6.2   Grammar- Second Conditional (page 74)

  6.5   Grammar- Modal verbs for obligation and permission (page 78)

  6.4   Reading- Moneyless man (page 76-77)

   

  СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ

  КЊИГА: ГЕОДЕТСКИ ТЕКСТОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ

  АУТОР- ЉИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

   

  1. UNIT 6- Functions and goals of geodesy (page 26-27)
  2. UNIT 7- Geodetic personnel (page 31)
  3. UNIT 9- Surveying methods (page 38)
  4. UNIT 11- Measuring instruments (page 46-47)
  5. UNIT 12- Horizontal measurements over level ground (page 51)
  III Разред

  КЊИГА: FOCUS 3– АУТОР: PATRICIA REILLY,…

   

   

  UNIT 1- LOOKS

   

  1.2 Grammar- Dynamic and state verbs (page 14)

  1.5 Grammar- Present Perfect Continuous (page 18)

  1.4. Reading- Genes (page 16-17)

   

  UNIT 2- JUST DO IT!

   

  2.2 Grammar- Narrative tenses (page 26)

  2.5 Grammar- Verb patterns (page 30)

  2.4 Reading- She was born this way (page 28-29)

   

  UNIT 3- GOING PLACES

   

  3.2 Grammar- Present and Past speculation (page 38)

  3.5 Grammar- USED TO and WOULD (page 42)

  3.4 Reading- Globetrotter travel competition (page 40-41)

   

  UNIT 4-EAT UP

   

  4.2 Grammar-Future time clauses (page 50)

  4.5 Grammar- Future Continuous and Future Perfect (page 54)

  4.4 Reading- Waste-uncovering the global food scandal (page 52-53)

   

   

  СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ

  КЊИГА: ГЕОДЕТСКИ ТЕКСТОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ

  АУТОР-ЉИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

   

  1.UNIT 13- Vertical measurements (page 56)

  1. UNIT 14- Angular measurements (page 64-65)
  2. UNIT 15- Electromagnetic methods of distance measurement (page 70)
  3. UNIT 17- Measurement errors (page 79)

   

  1. UNIT 30- Cadastre (page 134-135)
  IV Разред

  КЊИГА: FOCUS 3– АУТОР: PATRICIA REILLY,…

   

   

  UNIT 5 – ONE WORLD

   

  5.2. Grammar Articles: no article, a/an, the

  5.5 Grammar: Non-defining relative clauses

  5.4 Reading: Google Earth and the Amazonian Tribe

  UNIT 6 – GET WELL

   

  6.2 Grammar: The Second Conditional, wish/ if only

  6.5 Grammar: The Third Conditional

  6.4 Reading: A Story of Hope

  UNIT 7 – IN THE SPOTLIGHT

   

  7.2 Grammar: Reported Speech – statements

  7.5 Grammar: Reported Speech – questions and imperatives

  7.4 Reading: The Rise of the Vloggers

  UNIT 8 –GOOD CITIZEN

   

  8.2 Grammar: The Passive Voice

  8.5 Grammar: have something done

  8.1 Reading: And here is the good news

  8.4 Reading: The Curious Incident of the Dog in the Night-time

   

   

   

   

   

  СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ

  КЊИГА: ГЕОДЕТСКИ ТЕКСТОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ

  АУТОР-ЉИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

   

   

  Unit 25 Instruments used in ground photogrammetry – Photo-theodolites (page 111)

  Unit 26 Stereoscopes (page 115)

  Unit 27 The Air camera (page 121)

  Unit 28 Types of photographs used in map making (page 126)

  Unit 29 Astronomical observations (page 130)

  ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА

  III Разред

  ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПОПРАВНЕ И РАЗРЕДНЕ ИСПИТЕ

   

  1. Одређивање промена димензије хартије плана у правцу X, Y осе
  2. Одређивање промена димензије хартије плана без дециметарске координатне мреже
  3. Конструкција дециметарске координатне мреже на плану –плану без координатне мреже
  4. Одређивање кота тачака на плану
  5. Графичко одређивње кота тачака на плану
  6. Графичко одређивње координата тачака на плану
  7. Графичко одређивње дужина на плану
  8. Графичко одређивње углова на плану
  9. Оперативни полигон
  10. Снимање терена за израду ситуационог плана
  11. Рачунање скретног угла трасе
  12. Главни елементи кружне кривине
  13. Стационирање трасе
  14. Цртање попречног профила и рачунање запремина материјала
  15. Цртање подужног профила трасе
  16. Нивелета пута
  17. Обележавање дужина на терену
  18. Обележавање задатих углова
  19. Поларна метода обележавања тачке
  20. Ортогонална метода обележавања
  21. Обележавање тачке методом пресека праваца
  22. Обележавање тачке методом одмерања од постојећих објеката

   

   

  НАПОМЕНА :

                     Обавезно донети урађен елаборат, у противном кандидат не може да полаже испит !

                                                                                                                        Предметни наставници:

  Радосављевић Милош, Лука Кнежевић, Милица Ранковић, Предраг Благојевић

  IV Разред

  ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПОПРАВНЕ И РАЗРЕДНЕ ИСПИТЕ

   

   

  1. Обележавање правца када се крајње тачке не догледају:

  а)   помоћу помоћног правца

  б)   помоћу затвореног полигонског влака

  в)   са геодетске мреже

  1. Обележавање паралелне осовине када постоје препреке – геометријски
  2. Обележавање паралелне осовине када постоје препреке – аналитички
  3. Обележавање продужетка правца када на продужетку постоје препреке :

  а)   геометријски

  б)   аналитички

  в)   помоћу затвореног полигонског влака

  1.    Обележавање управне и тангенте на кружном луку
  2. Обележавање главних тачака кружне кривине

              а)   геометријски

  б)   аналитички

  1. Детаљно обележавање кружне кривине:

               а)   поларно

               б)   ортогонално (различита дужина лукова )

               в)   ортогонално  (иста дужина лукова )

  1. Детаљно обележавање елипсе :

                а)   поларно

                б)   ортогонално

  1. Снимање попречног профила саобраћајнице
  2. Снимање уздужног профила саобраћајнице
  3. Обележавање задате коте тачке
  4. Обележавање задате изохипсе
  5. Детаљно обележавање хоризонталне праве линије
  6. Детаљно обележавање праве под нагибом

         15    Испитивање слегања зграде

  1. Геодетска основа за обележавање зграде
  2. Рачунање координата пресека геометријси :

                  а)   две праве

                  б)   праве и кружнице

                  в)   две кружнице

  1. Нивелациони план насеља

   

   

   

                                                                                                    Предметни наставници:

                                                                                          Радосављевић Милош, Лука Кнежевић, Милица Ранковић

  Картографија

  III Разред

  1. Историја картографије – основни појмови?
  2. Предмет, дефиниција и подела картографије?
  3. Појам и својства географске карте?
  4. Класификовање географских карата?
  5. Географски елементи карте – значај, класификовање и представљање сваког географског
  елемента карте?
  6. Наброј математичке лементе карте?
  7. Шта чини математичку основу карте?
  8. Шта чини геодетску основу карте?
  9. Шта је размера?
  10. Шта је и чему служи картографска пројекција?
  11. Шта су меридијани и паралеле?
  12. Класификација и ососбине картографских пројекција?
  13. Гаус-Кригерова пројекција?
  14. УТМ пројекција?
  15. Координатни системи на картама?
  16. Шта је и чему служи подела на листове карата?
  17. Шта је и чему служи топографска карта?
  18. Елементи, врсте и садржај топографских карата?
  19. Објасни појам „обнова топографских карата“?
  20. Објасни појам, задатак и смисао картографског генералисања?
  21. Наброј стандардни размерни низ топографских карата у Србији у равни државне
  пројекције и у ГК пројекцији?
  22. Које две државне институције прикупљају, издају и дистрибуирају највише
  геотопографских материјала у Србији?
  23. Шта је тематска карта?
  24. Шта је ауторски оригинал?
  25. Шта спада у дигиталне картографске системе?
  26. Шта је дигитални модел терена?
  27. Шта је ГИС – основни појмови?
  28. Шта је дигитална карта?
  29. Шта је електронска карта?
  30. Наведи бар два софтвера који се користе у картографији?