Izaberite stranicu

Питања по предметима

Српски језик и књижевност

Први разред

Садржај програма

1. Сунце се девојком жени – лирска народна песма
2. Бановић Страхиња – епска народна песма
3. Девојка бржа од коња – народна приповетка
4. Рад Ћирила и Методија
5. Најстарија словенска писма
6. Старословенски језик и рецензије старословенског језика
7. Најстарији споменици јужнословенске културе
8. Лаза Лазаревић – Први пут с оцем на јутрење – уметн. припов.
9. Софокле: Антигона – трагедија
10. Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде)
11. Еп о Гилгамешу (одломак)
12. Хомер – Илијада (одломак – VI певање)
13. Библија – из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју
(Страдање и васкрсење Христово)
14. Сава Немањић (Св. Сава) – Житије Св. Симеона (одломак), Болест и смрт Св. Симеона
15. Јефимија – Похвала кнезу Лазару
16. Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
17. Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа
18. Српска девојка – народна песма
19. Кнежева вечера – народна песма
20. Диоба Јакшића – народна песма
21. Ропство Јанковић Стојана – народна песма
22. Ф. Петрарка – Канцонијер (избор сонета)
23. В. Шекспир – Ромео и Јулија
24. Сервантес – Дон Кихот (одломак)
25. Молијер – Тврдица
26. Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање V – Паоло и
Франческа)
27. Д. Киш – Рани јади
28. Д. Михаиловић – Кад су цветале тикве
29. Фонетика и фонологија.
30. Гласови и фонеме
31. Акценатски систем српског књижевног језика

32. *Ш. Менчетић: Први поглед
33. *Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому
34. *М. Држић: Новела од Станца
35. *И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања)

Други разред

Садржај програма

 1. Просветитељство (појам, особености, значај и главни представници) 
 2. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 
 3. Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију
 4. Јован Стерија Поповић: Тврдица
 5. Романтизам (појам, особености, значај и главни представници) 
 6. Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 
 7. Шандор Петефи: Слобода света
 8. Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак) 
 9. Хајнрих Хајне: Лорелај
 10. Вук Стефановић Караџић: Реформатор језика и правописа, сакупљач народних умотворина
 11. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак) 
 12. Ђура Јакшић: Вече, Поноћ
 13. Ђура Јакшић: Орао
 14. Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (избор) 
 15. Лаза Костић: Међу јавом и међ сном 
 16. Лаза Костић: Santa Maria della Salute
 17. Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци) 
 18. Реализам (појам, особености, значај и главни представници) 
 19. Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак) 
 20. Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак) 
 21. Милован Глишић: Глава шећера 
 22. Лаза Лазаревић: Ветар (одломак) 
 23. Бранислав Нушић: Народни посланик 
 24. Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо
 25. Јаков Игњатовић: Вечити младожења
 26. Радоје Домановић: Данга 
 27. Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак) 
 28. Симо Матавуљ: Поварета 
 29. Иво Андрић: Мост на Жепи 
 30. Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове
 31. Функционални стилови
 32. Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи

33. *Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (Харач)

 

Трећи разред

Садржај програма

 1. Модерна у европској и српској књижевности 
 2. Поетика модерне (импресионизам и симболизам) 
 3. Шарл Бодлер: Албатрос 
 4. Антон Чехов: Ујка Вања 
 5. Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике 
 6. Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу 
 7. Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови 
 8. Милан Ракић: Искрена песма, Долап 
 9. Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда опава 
 10. Сима Пандуровић: Светковина 
 11. Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв 
 12. Јован Скерлић: О Коштани 
 13. Петар Кочић: Мрачајски прото
 14. Владимир Мајаковски: Облак у панталонама 
 15. Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 
 16. Рабиндранат Тагора: Градинар 
 17. Милутин Бојић: Плава гробница 
 18. Душан Васиљев: Човек пева после рата 
 19. Милош Црњански: Суматра, Сеобе I 
 20. Иво Андрић: Ех Роnto 
 21. Момчило Настасијевић: Туга у камену 
 22. Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка 
 23. Растко Петровић: Људи говоре 
 24. Исидора Секулић: Госпа Нола
 25. Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер) 
 26. Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај) 
 27. Ернест Хемингвеј: Старац и море 
 28. Иво Андрић: На Дрини ћуприја 
 29. Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци) 
 30. Основни појмови о извођењу (деривацији) речи
 31. Основни појмови о терминологији и терминима (синонимија, антонимија, хомонимија)
 32. Основни појмови о творби речи

 

33. *Антун Густав Матош: Јесење вече

34. *Добриша Цесарић: Облак 

35. *Оскар Давичо: Хана (I песма) 

36. *Иван Горан Ковачић: Јама

Четврти разред

Садржај програма

 1. Васко Попа: Каленић 
 2. Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор) 
 3. Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати 
 4. Бранко Ћопић: Башта сљезове боје 
 5. Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске савремене књижевности
 6. Албер Ками: Странац 
 7. Луис Борхес: Чекање (кратка прича) 
 8. Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 
 9. Стеван Раичковић: Камена успаванка 
 10. Иво Андрић: Проклета авлија 
 11. Меша Селимовић: Дервиш и смрт 
 12. Добрица Ћосић: Корени
 13. Данило Киш: Енциклопедија мртвих 
 14. Душан Ковачевић: Балкански шпијун
 15. Виљем Шекспир: Хамлет 
 16. Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна
 17. Падежни систем
 18. Систем зависних реченица
 19. Систем независних реченица
 20. Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови
 21. (Милорад Павић: Хазарски речник)

 

22. *Владан Десница: Прољећа Ивана

        Галеба (одломци) 

23. *Весна Парун: Ти која имаш

        невиније руке 

24. *Блажо Конески: Везиља

25. *Ранко Маринковић: Руке (новела)