Izaberite stranicu

Питања по предметима

Српски језик и књижевност

Први разред

Садржај програма

1. Сунце се девојком жени – лирска народна песма
2. Бановић Страхиња – епска народна песма
3. Девојка бржа од коња – народна приповетка
4. Рад Ћирила и Методија
5. Најстарија словенска писма
6. Старословенски језик и рецензије старословенског језика
7. Најстарији споменици јужнословенске културе
8. Лаза Лазаревић – Први пут с оцем на јутрење – уметн. припов.
9. Софокле: Антигона – трагедија
10. Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде)
11. Еп о Гилгамешу (одломак)
12. Хомер – Илијада (одломак – VI певање)
13. Библија – из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју
(Страдање и васкрсење Христово)
14. Сава Немањић (Св. Сава) – Житије Св. Симеона (одломак), Болест и смрт Св. Симеона
15. Јефимија – Похвала кнезу Лазару
16. Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
17. Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа
18. Српска девојка – народна песма
19. Кнежева вечера – народна песма
20. Диоба Јакшића – народна песма
21. Ропство Јанковић Стојана – народна песма
22. Ф. Петрарка – Канцонијер (избор сонета)
23. В. Шекспир – Ромео и Јулија
24. Сервантес – Дон Кихот (одломак)
25. Молијер – Тврдица
26. Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање V – Паоло и
Франческа)
27. Д. Киш – Рани јади
28. Д. Михаиловић – Кад су цветале тикве
29. Фонетика и фонологија.
30. Гласови и фонеме
31. Акценатски систем српског књижевног језика

32. *Ш. Менчетић: Први поглед
33. *Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому
34. *М. Држић: Новела од Станца
35. *И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања)

Други разред

Садржај програма

 1. Просветитељство (појам, особености, значај и главни представници) 
 2. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 
 3. Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију
 4. Јован Стерија Поповић: Тврдица
 5. Романтизам (појам, особености, значај и главни представници) 
 6. Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 
 7. Шандор Петефи: Слобода света
 8. Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак) 
 9. Хајнрих Хајне: Лорелај
 10. Вук Стефановић Караџић: Реформатор језика и правописа, сакупљач народних умотворина
 11. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак) 
 12. Ђура Јакшић: Вече, Поноћ
 13. Ђура Јакшић: Орао
 14. Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (избор) 
 15. Лаза Костић: Међу јавом и међ сном 
 16. Лаза Костић: Santa Maria della Salute
 17. Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци) 
 18. Реализам (појам, особености, значај и главни представници) 
 19. Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак) 
 20. Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак) 
 21. Милован Глишић: Глава шећера 
 22. Лаза Лазаревић: Ветар (одломак) 
 23. Бранислав Нушић: Народни посланик 
 24. Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо
 25. Јаков Игњатовић: Вечити младожења
 26. Радоје Домановић: Данга 
 27. Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак) 
 28. Симо Матавуљ: Поварета 
 29. Иво Андрић: Мост на Жепи 
 30. Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове
 31. Функционални стилови
 32. Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи

33. *Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (Харач)

 

Трећи разред

Садржај програма

 1. Модерна у европској и српској књижевности 
 2. Поетика модерне (импресионизам и симболизам) 
 3. Шарл Бодлер: Албатрос 
 4. Антон Чехов: Ујка Вања 
 5. Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике 
 6. Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу 
 7. Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови 
 8. Милан Ракић: Искрена песма, Долап 
 9. Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда опава 
 10. Сима Пандуровић: Светковина 
 11. Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв 
 12. Јован Скерлић: О Коштани 
 13. Петар Кочић: Мрачајски прото
 14. Владимир Мајаковски: Облак у панталонама 
 15. Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 
 16. Рабиндранат Тагора: Градинар 
 17. Милутин Бојић: Плава гробница 
 18. Душан Васиљев: Човек пева после рата 
 19. Милош Црњански: Суматра, Сеобе I 
 20. Иво Андрић: Ех Роnto 
 21. Момчило Настасијевић: Туга у камену 
 22. Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка 
 23. Растко Петровић: Људи говоре 
 24. Исидора Секулић: Госпа Нола
 25. Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер) 
 26. Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај) 
 27. Ернест Хемингвеј: Старац и море 
 28. Иво Андрић: На Дрини ћуприја 
 29. Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци) 
 30. Основни појмови о извођењу (деривацији) речи
 31. Основни појмови о терминологији и терминима (синонимија, антонимија, хомонимија)
 32. Основни појмови о творби речи

 

33. *Антун Густав Матош: Јесење вече

34. *Добриша Цесарић: Облак 

35. *Оскар Давичо: Хана (I песма) 

36. *Иван Горан Ковачић: Јама

Четврти разред

Садржај програма

 1. Васко Попа: Каленић 
 2. Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор) 
 3. Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати 
 4. Бранко Ћопић: Башта сљезове боје 
 5. Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске савремене књижевности
 6. Албер Ками: Странац 
 7. Луис Борхес: Чекање (кратка прича) 
 8. Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 
 9. Стеван Раичковић: Камена успаванка 
 10. Иво Андрић: Проклета авлија 
 11. Меша Селимовић: Дервиш и смрт 
 12. Добрица Ћосић: Корени
 13. Данило Киш: Енциклопедија мртвих 
 14. Душан Ковачевић: Балкански шпијун
 15. Виљем Шекспир: Хамлет 
 16. Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна
 17. Падежни систем
 18. Систем зависних реченица
 19. Систем независних реченица
 20. Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови
 21. (Милорад Павић: Хазарски речник)

 

22. *Владан Десница: Прољећа Ивана

        Галеба (одломци) 

23. *Весна Парун: Ти која имаш

        невиније руке 

24. *Блажо Конески: Везиља

25. *Ранко Маринковић: Руке (новела)

 

Предузетништво

Четврти разред

Садржај програма

  1. Дефинисати предузетништво
  2. Разлике између предузетника и менаџера
  3. Ортачко предузеће
  4. Друштво са ограниченом одговорношћу (Д.О.О.)
  5. Пословни план (бизнис план) , његова намена и садржај
  6. СВОТ анализа
  7. Производни план и производња
  8. Потребе производње: опрема и средства
  9. Менаџмент план
  10. Трошкови и врсте трошкова
  11. Фиксни и варијабилни трошкови
  12. Цена и метод одређивања цена
  13. Продуктивност
  14. Економичност
  15. Финансијски план
  16. Сопствени капитал
  17. Позајмљени капитал
  18. Лизинг
  19. Биланс стања
  20. Биланс успеха

  Литература:
  Уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих
  средњих стручних школа, Клетт, 2013, Жељка Ковачев

   

  Геодетски планови

  Трећи разред

  –  испитна питања –

   1. Аналогни геодетски план – математичка основа

  1. Геодетски план.
  2. Садржај планова.
  3. Материјали за израду.
  4. Топографски кључ. Размера.
  5. Државни координатни систем. Гаус-Кригерова пројекција. УТМ пројекција.
  6. Подела на листове детаља у више размера у обе пројекције.
  7. Израда скице полигонске мреже. Нумерисање листова у оквиру катастарске општине.
  8. Координатна мрежа – намена и изглед, начини наношења и контрола израде.
  9. Наношење геодетских тачака на план и контрола положаја.

   

  2. Израда аналогног геодетског плана- хоризонтална представа терена

  1. Методе снимања детаља
  2. Израда плана детаља снимљеног ортогоналном методом
  3. Списак грешака
  4. Израда плана детаља снимљеног поларном методом
  5. Тачност хоризонталне представе земљишта на плановима

   

  3.Дигитални геодетски план

  1. Дефиниција и садржај ДГП
  2. Приказ садржаја ДГП (дигитални топографски кључ)
  3. Израда( формирање) ДГП – различите методе снимања
  4. Дигитализација. Дигитајзер.
  5. Скенирање
  6. Векторизација- дигитализација са екрана, аутоматска и селективна
  7. Прикупљање података и контрола
  8. Завршни радови и одржавање ДГП

   

  Литература:

  1. Геодетски планови за трећи и четврти разред, Мр Ђорђе Ивковић; ЗУНС 1989.
  2. Правилник о подели на листове карата и планова у државној пројекцији
  3. Геодетски планови, др Драган Марковић;ВГГШ 2009.
  4. Уредба о дигиталном геодетском плана
  5. Инструкција за израду оригинала базе података дигиталног катастарског плана и
  6. Инструкција за израду и одржавање геодетске основе за снимање детаља.

   

  Испит се састоји из усменог и практичног дела који се ради аналогно.

  За практични део испита потребно је аналогно, на основу датих података урадити поделу на листове и математичку основу дела плана.

  Четврти разред

  ИСПИТНА ПИТАЊА

  I  ВИСИНСКА ПРЕДСТАВА ЗЕМЉИШТА НА ПЛАНОВИМА

   

  1. Основни појмови о рељефу земљишта (облици рељефа, подела рељефа према надморској висини).
  2. Методе за приказ рељефа на геод.плановима(изохипсе, коте, типови изохипси, својства изохипси,).
  3. Карактеристичне тачке и линије у рељефу (Вододелнице, Водосливнице, Падне и Превојне линије).
  4. Интерполација изохипса.
  5. Конструкција и исцртавање изохипса.
  6. Тачност висинске представе на плановима.

   

  II ИЗРАДА АНАЛОГНИХ ПЛАНОВА

   

  • Нумерисање парцела:
  1. Прегледна скица катастарске општине.
  2. Групе парцела.
  3. Редослед нумерисања парцела.
  4. Исписивање бројева парцела на геодетском плану.

   

  III ДИГИТАЛНИ ГЕОДЕТСКИ ПЛАН

  1. Дефиниција ДГП-а.
  2. Објекти ДГП-а.
  3. Тематска подела објеката ДГП-а.
  4. Основне групе процеса ДГП-а.
  5. Дигитални топографски кључ.
  6. Формирање ДГП-а.
  7. Приказивање висинске представе земљишта у окружењу ДГП-а.
  8. Одржавање ДГП-а.
  9. Дистрибуција ДГП-а.
  10. Архивирање ДГП-а.

   

  • Практични део:

  Практични део испита се полаже на рачунару у програму АutoCAD. Потребно је на основу датих података (Дигиталног топографског кључа, скице снимања и списка детаљних тачака) израдити део топографског или катастарско-топографског плана у одговарајућој размери.

   

  • Литература:
  1. Геодетски планови за трећи и четврти разред, Мр Ђорђе Ивковић; ЗУНС 1989.
  2. Правилник о подели на листове карата и планова у државној пројекцији
  3. Геодетски планови, др Драган Марковић;ВГГШ 2009.
  4. Уредба о дигиталном геодетском плану
  5. Инструкција за израду оригинала базе података дигиталног катастарског плана и
  6. Инструкција за израду и одржавање геодетске основе за снимање детаља.