Izaberite stranicu

Распоред писмених и контролних вежби

Распоред за све разреде можете листати и претраживати у наставку стране.

I 1 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Историјаиницијални тест1. 9. 2022.1/09Историја као наука, стари век, средњи век, нови век, савремено доба
Геодетска мерења и рачунања1 група - Нинославиницијални тест2. 9. 2022.1/09Основне рачунске операције + - * /
Јединице за дужине mm, cm, dm, m, km и њихово међусобно претварање
Правогли троугао, Питагорина теорема
Јединице за углове степени и минути, и њихово међусобно претварање
Збир углова у троуглу
Средња вредност угла
Спољашњи и унутршњи угао
Геодетска мерења и рачунања2 група - Виолетаиницијални тест2. 9. 2022.1/09Основне рачунске операције + - * /
Јединице за дужине mm, cm, dm, m, km и њихово међусобно претварање
Правогли троугао, Питагорина теорема
Јединице за углове степени и минути, и њихово међусобно претварање
Збир углова у троуглу
Средња вредност угла
Спољашњи и унутршњи угао
Руски језикиницијални тест5. 9. 2022.2/09Провера усвојеног знања ученика из руског језика
Енглески језикиницијални тест5. 9. 2022.2/09Градиво претходних разреда.
Српски језик и књижевностиницијални тест7. 9. 2022.2/09Познавање правописа и граматичких правила изучаваних у основној школи
Геодезијаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Иницијални тест
Математикаиницијални тест8. 9. 2022.2/09Полиноми и операције са полиномима
Углови и операције са угловима
Изрази и рачунске операције са реалним бројевима
Линеарне једначине, функција,системи и неједначине
Питагорина теорема
Троугао и углови троугла
Математикаконтролни задатак22. 9. 2022.4/09Реални бројеви
Геодетска мерења и рачунања2 група - Виолетаписмена вежба23. 9. 2022.4/09Мерење дужина пантљиком
Геодетска мерења и рачунања1 група - Нинославписмена вежба23. 9. 2022.4/09Мерење дужина пантљиком
Геодезијаписмена вежба28. 9. 2022.5/09Јединице за мерење углова, дужина и површина
Енглески језикконтролни задатак3. 10. 2022.2/10Unit 1
Геодетска мерења и рачунања2 група - Виолетаписмена вежба6. 10. 2022.2/10Очитавање поделе лимба помоћу микроскопа са цртом и скалом цртица
Геодетска мерења и рачунања1 група - Нинославписмена вежба6. 10. 2022.2/10Очитавање поделе лимба помоћу микроскопа са цртом и скалом цртица
Геодезијатестирање12. 10. 2022.3/10Општи појмови у геодезији
Нацртна геометријаконтролни задатак13. 10. 2022.3/10Општи појмови и ортогонална пројекција тачке на пројекцијске равни
Српски језик и књижевностписмени задатак19. 10. 2022.4/101. Учини као Страхинић
Геодетска мерења и рачунања1 група - Нинославписмена вежба20. 10. 2022.4/10Основне рачунске операције са угловима
Геодетска мерења и рачунања2 група - Виолетаписмена вежба20. 10. 2022.4/10Основне рачунске операције са угловима
Математикаписмени задатак24. 10. 2022.5/10Реални бројеви, скупови и функције
Енглески језикконтролни задатак31. 10. 2022.6/10Unit 2
Руски језикконтролни задатак31. 10. 2022.6/10Лексичко-граматички задаци
Енглески језикписмени задатак14. 11. 2022.3/11Unit 1 and 2
Геодетска мерења и рачунања2 група - Виолетаписмена вежба18. 11. 2022.3/11Основне рачунске операције са угловима и претварање углова из једне у другу поделу
Геодетска мерења и рачунања1 група - Нинославписмена вежба18. 11. 2022.3/11Основне рачунске операције са угловима и претварање углова из једне у другу поделу
Математикаконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Пропорционалност
Геодезијатестирање23. 11. 2022.4/11Делови теодолита
Геодетска мерења и рачунања2 група - Виолетаписмена вежба25. 11. 2022.4/11Припрема за мерење хоризонталних углова
Геодетска мерења и рачунања1 група - Нинославписмена вежба25. 11. 2022.4/11Припрема за мерење хоризонталних углова
Енглески језикконтролни задатак5. 12. 2022.2/12Unit 3
Руски језикписмени задатак5. 12. 2022.2/12Лексичко-граматички задаци, Есеј
Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2022.3/12Разумем Антигонин чин љубави и храбрости
Геодетска мерења и рачунања1 група - Нинославписмена вежба16. 12. 2022.3/12Израчунавање хоризонталних и вертикалних углова и упис у ТО1 и ТО1В
Геодетска мерења и рачунања2 група - Виолетаписмена вежба16. 12. 2022.3/12Израчунавање хоризонталних и вертикалних углова и упис у ТО1 и ТО1В
Геодезијатестирање19. 12. 2022.4/12Услови за мерење хоризонталних углова
Математикаписмени задатак26. 12. 2022.5/12Рационални алгебарски изрази

I 2 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Историјаиницијални тест1. 9. 2022.1/09Историја као наука, стари век, средњи век, нови век, савремено доба
Енглески језикиницијални тест5. 9. 2022.2/09Gradivo osnovne skole
Руски језикиницијални тест5. 9. 2022.2/09Провера усвојеног знања из претходних разреда
Геодетска мерења и рачунања2. група- Слобаиницијални тест6. 9. 2022.2/09Рачунске операције
Геодетска мерења и рачунања1. група- Невенаиницијални тест6. 9. 2022.2/09Рачунске операције
Геодезијаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Иницијални тест
Математикаиницијални тест8. 9. 2022.2/09Полиноми и операције са полиномима
Углови и операције са угловима
Изрази и рачунске операције са реалним бројевима
Линеарне једначине, функција,системи и неједначине
Питагорина теорема
Троугао и углови троугла
Српски језик и књижевностиницијални тест9. 9. 2022.2/09Познавање правописа и граматичких правила изучаваних у основној школи
Математикаконтролни задатак19. 9. 2022.4/09Реални бројеви
Српски језик и књижевностписмени задатак20. 9. 2022.4/09Учини као Страхинић
Геодетска мерења и рачунања2. група- Слобаписмена вежба27. 9. 2022.5/09Основне рачунске операције са угловима
Геодетска мерења и рачунања1. група- Невенаписмена вежба27. 9. 2022.5/09Основне рачунске операције са угловима
Геодезијаписмена вежба28. 9. 2022.5/09Јединице за мерење углова, дужина и површина
Геодезијатестирање12. 10. 2022.3/10Општи појмови у геодезији
Нацртна геометријаконтролни задатак14. 10. 2022.3/10Општи појмови и ортогонална пројекција тачке на пројекцијске равни
Математикаписмени задатак27. 10. 2022.5/10Реални бројеви, скупови и функције
Руски језикконтролни задатак31. 10. 2022.6/10Лексичко-граматички примери
Геодетска мерења и рачунања1. група- Невенаписмена вежба1. 11. 2022.1/11Основне рачунске операције са угловима и претварање углова из једне у другу поделу
Геодетска мерења и рачунања2. група- Слобаписмена вежба1. 11. 2022.1/11Основне рачунске операције са угловима и претварање углова из једне у другу поделу
Енглески језикконтролни задатак14. 11. 2022.3/11Unit 2
Математикаконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Пропорционалност
Геодезијатестирање25. 11. 2022.4/11Делови теодолита
Руски језикписмени задатак5. 12. 2022.2/12Лексичко-граматички примери
Есеј на задату тему
Енглески језикписмени задатак12. 12. 2022.3/12Units 1-3
Српски језик и књижевностписмени задатак15. 12. 2022.3/12Разумем Антигонин чин љубави и храбрости
Геодезијатестирање20. 12. 2022.4/12Услови теодолита за мерење хоризонталних углова
Математикаписмени задатак22. 12. 2022.4/12Рацуионални алгебарски изрази

I 3 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Историјаиницијални тест1. 9. 2022.1/09Историја као наука, стари век, средњи век, нови век, савремено доба
Геодезијаиницијални тест2. 9. 2022.1/09Иницијално тестирање ученика
Геодетска мерења и рачунањаДруга група (Јованова група)иницијални тест7. 9. 2022.2/09Иницијално тестирање
Геодетска мерења и рачунањаПрва група (Катаринина група)иницијални тест7. 9. 2022.2/09Иницијално тестирање
Енглески језикиницијални тест8. 9. 2022.2/09Gradivo iz osnovne skole
Математикаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Полиноми и операције са полиномима
Углови и операције са угловима
Изрази и рачунске операције са реалним бројевима
Линеарне једначине, функција,системи и неједначине
Питагорина теорема
Троугао и углови троугла
Српски језик и књижевностиницијални тест13. 9. 2022.3/09Градиво из основне школе.
Геодезијатестирање21. 9. 2022.4/09Основни појмови у геодезији- први део
Математикаконтролни задатак23. 9. 2022.4/09Реални бројеви
Геодетска мерења и рачунањаДруга група (Јованова група)тестирање26. 9. 2022.5/09Основне рачунске операције (мерење дужина пантљиком)
Геодетска мерења и рачунањаПрва група (Катаринина група)тестирање26. 9. 2022.5/09Основне рачунске операције (мерење дужина пантљиком)
Српски језик и књижевностписмени задатак4. 10. 2022.2/10Први школски писмени задатак.
Нацртна геометријаконтролни задатак10. 10. 2022.3/10Општи појмови и ортогонална пројекција тачке на пројекцијске равни
Геодезијатестирање21. 10. 2022.4/10Основни појмови у геодезији- други део
Математикаписмени задатак25. 10. 2022.5/10Реални бројеви,скупови и функције
Геодетска мерења и рачунањаПрва група (Катаринина група)тестирање2. 11. 2022.1/11Основне рачунске операције са угловима и претварање углова из једне у другу поделу
Геодетска мерења и рачунањаДруга група (Јованова група)тестирање2. 11. 2022.1/11Основне рачунске операције са угловима и претварање углова из једне у другу поделу
Геодезијатестирање23. 11. 2022.4/11Делови теодолита
Математикаконтролни задатак25. 11. 2022.4/11Пропорционалност
Енглески језикписмени задатак7. 12. 2022.2/12Units 1-3
Геодетска мерења и рачунањаДруга група (Јованова група)тестирање12. 12. 2022.3/12Рачунање средина, редукованих средина и контрола рачунања по станици и по страни у ТО1
Геодетска мерења и рачунањаПрва група (Катаринина група)тестирање12. 12. 2022.3/12Рачунање средина, редукованих средина и контрола рачунања по станици и по страни у ТО1
Српски језик и књижевностписмени задатак13. 12. 2022.3/12Други школски писмени задатак.
Геодезијатестирање16. 12. 2022.3/12Услови теодолита за мерење хоризонталних углова
Техничко цртањеДруга група - Слобаграфички рад22. 12. 2022.4/12Графички рад- исцртавање правих и изломљених линија, писање текста и бројева ,калиграфија
Техничко цртањеПрва група - Милицаграфички рад22. 12. 2022.4/12Графички рад - исцртавање правих и изломљених линија, исписивање текста и бројева, калиграфија
Математикаписмени задатак27. 12. 2022.5/12Рационални алгебарски изрази

I 4 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Историјаиницијални тест1. 9. 2022.1/09Историја као наука, стари век, средњи век, нови век, савремено доба
Енглески језикиницијални тест2. 9. 2022.1/09Gradivo iz osnovne skole
Геодезијаиницијални тест6. 9. 2022.2/09Иницијално тестирање
Геодетска мерења и рачунањаMираиницијални тест7. 9. 2022.2/09Рачунске операције
Геодетска мерења и рачунањаСлобаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Рачунске операције
Математикаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Полиноми и операције са полиномима
Углови и операције са угловима
Изрази и рачунске операције са реалним бројевима
Линеарне једначине, функција,системи и неједначине
Питагорина теорема
Троугао и углови троугла
Српски језик и књижевностиницијални тест13. 9. 2022.3/09Градиво из основне школе.
Географијаиницијални тест14. 9. 2022.3/09Градиво из основне школе
Математикаконтролни задатак21. 9. 2022.4/09Реални бројеви
Геодезијатестирање23. 9. 2022.4/09Основни појмови у геодезији- први део
Геодетска мерења и рачунањаMираписмена вежба28. 9. 2022.5/09Мререње дужина пантљиком
Геодетска мерења и рачунањаСлобаписмена вежба28. 9. 2022.5/09Мерење дужина пантљиком
Српски језик и књижевностписмени задатак5. 10. 2022.2/10Први школски писмени задатак.
Нацртна геометријаконтролни задатак10. 10. 2022.3/10Општи појмови и ортогонална пројекција тачке на пројекцијске равни
Геодезијатестирање21. 10. 2022.4/10Основни појмови у геодезији- други део
Математикаписмени задатак24. 10. 2022.5/10Реални бројеви,скупови и функције
Геодетска мерења и рачунањаMираписмена вежба27. 10. 2022.5/10Очитавање поделе лимба
Геодетска мерења и рачунањаСлобаписмена вежба27. 10. 2022.5/10Очитавање поделе лимба
Геодетска мерења и рачунањаMираписмена вежба17. 11. 2022.3/11Основне рачунске операције са угловима
Геодетска мерења и рачунањаСлобаписмена вежба17. 11. 2022.3/11Основне рачунске операције са угловима
Математикаконтролни задатак23. 11. 2022.4/11Пропорционалност
Геодезијатестирање25. 11. 2022.4/11Делови теодолита
Енглески језикписмени задатак9. 12. 2022.2/12Units 1-3
Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2022.3/12Други школски писмени задатак.
Геодезијатестирање16. 12. 2022.3/12Услови теодолита за мерење хоризонталних углова
Геодетска мерења и рачунањаMираписмена вежба21. 12. 2022.4/12Рачунање средина, редукованих средина у ТО1
Геодетска мерења и рачунањаСлобаписмена вежба21. 12. 2022.4/12Рачунање средина, редукованих средина у ТО1
Математикаписмени задатак26. 12. 2022.5/12Рационални алгебарски изрази

I 5 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Историјаиницијални тест1. 9. 2022.1/09Историја као наука, стари век, средњи век, нови век, савремено доба
Геодезијаиницијални тест2. 9. 2022.1/09Иницијално тестирање
Српски језик и књижевностиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво из основне школе.
Енглески језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Gradivo iz osnovne skole
Геодезијатестирање23. 9. 2022.4/09Основни појмови у геодезији- први део
Геодетска мерења и рачунањаПрва групаписмена вежба27. 9. 2022.5/09Основне рачунске операције
Геодетска мерења и рачунањаДруга групаписмена вежба27. 9. 2022.5/09Основне рачунске операције
Геодетска мерења и рачунањаПрва група-Лука исправнописмена вежба27. 9. 2022.5/09Основне рачунске операције са угловима
Геодетска мерења и рачунањаДруга група Јелена - Бранкицаписмена вежба27. 9. 2022.5/09Основне рачунске операције са угловима
Математикаконтролни задатак30. 9. 2022.5/09Тригонометрија
Српски језик и књижевностписмени задатак5. 10. 2022.2/101. Мотив пролазности у песми ,,Септембар''
2. Како сам доживео полазак у средњу школу
3. Жена стоји, као капија, на излазу као и на улазу овога света
Нацртна геометријаконтролни задатак13. 10. 2022.3/10Општи појмови и ортогонална пројекција тачке на пројекцијске равни
Геодезијатестирање21. 10. 2022.4/10Основни појмови у геодезији- други део
Математикаписмени задатак28. 10. 2022.5/10Тригонометрија, логика и скупови
Геодетска мерења и рачунањаДруга група Јелена - Бранкицаписмена вежба1. 11. 2022.1/11Претварање углова из сексагезималне у центезималну поделу и обрнуто; Претварање углова из сексагезималне поделе у радијане и обрнуто
Геодетска мерења и рачунањаПрва група-Лука исправнописмена вежба1. 11. 2022.1/11Претварање углова из сексагезималне у центезималну поделу и обрнуто; Претварање углова из сексагезималне поделе у радијане и обрнуто
Математикаконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Рационални алгебарски изрази
Српски језик и књижевностконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Градиво
Геодезијатестирање25. 11. 2022.4/11Делови теодолита
Геодетска мерења и рачунањаДруга група Јелена - Бранкицаписмена вежба28. 11. 2022.5/11Рачунање хоризонталних углова у Т.О.1.
Геодетска мерења и рачунањаПрва група-Лука исправнописмена вежба28. 11. 2022.5/11Рачунање хоризонталних углова у Т.О.1.
Српски језик и књижевностписмени задатак7. 12. 2022.2/12Три теме.
Енглески језикписмени задатак9. 12. 2022.2/12Units 1-3
Геодезијатестирање16. 12. 2022.3/12Услови теодолита за мерење хоризонталних углова
Геодетска мерења и рачунањаДруга група Јелена - Бранкицаписмена вежба19. 12. 2022.4/12Рачунање вертикалних углова у Т.О.1В
Геодетска мерења и рачунањаПрва група-Лука исправнописмена вежба19. 12. 2022.4/12Рачунање вертикалних углова у Т.О.1В
Математикаписмени задатак23. 12. 2022.4/12Рационални алгебарски изрази

II 1 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Енглески језикиницијални тест1. 9. 2022.1/09Gradivo prvog razreda
Руски језикиницијални тест1. 9. 2022.1/09Иницијално тестирање
Српски језик и књижевностиницијални тест2. 9. 2022.1/09Провера познавања фонетике са правописним решењима
Геодетска мерења и рачунања2.група - Маријанаиницијални тест5. 9. 2022.2/09Обрада података мерења у ТО1
Геодетска мерења и рачунања1.група - Виолетаиницијални тест5. 9. 2022.2/09Обрада података мерења у ТО1
Геодезијаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Дати и мерени елементи полигонског
влака
Математикаиницијални тест14. 9. 2022.3/09растављање полинома на чиниоце,линеарне једначине и неједначине,пропорција,проценат
Геодетска мерења и рачунања1.група - Виолетаписмена вежба26. 9. 2022.5/09Обрада података мерених
хоризонталних углова
Геодетска мерења и рачунања2.група - Маријанаписмена вежба26. 9. 2022.5/09Обрада података мерених
хоризонталних углова
Математикаконтролни задатак28. 9. 2022.5/09степеновање,кореновање
Техничка обрада у премеруконтролни задатак4. 10. 2022.2/10Познавање основних рачунарских појмова, техничке документације и примену у Word-у
Историја (одабране теме)контролни задатак10. 10. 2022.3/10Историја Србије у 19. веку
Српски језик и књижевностписмени задатак14. 10. 2022.3/10Лик тврдице у Стеријиној драми Кир Јања
Геодезијатестирање18. 10. 2022.4/10Индиректно одређивање елемената полигонског влака
Математикаписмени задатак20. 10. 2022.4/10степеновање,кореновање,комплексни бројеви
Основе грађевинарстваконтролни задатак24. 10. 2022.5/10подручја и гране грађевинске производње; конструктивни системи објеката; конструктивни и функционални елементи грађевине;
високоградња
Руски језикконтролни задатак27. 10. 2022.5/10Лерксичко-граматички примери
Геодетска мерења и рачунања1.група - Виолетаписмена вежба31. 10. 2022.6/10Решавање троугла применом синусне, косинусне и тангенсне теореме
Геодетска мерења и рачунања2.група - Маријанаписмена вежба31. 10. 2022.6/10Решавање троугла применом синусне, косинусне и тангенсне теореме
Техничка обрада у премерутестирање8. 11. 2022.2/11Рад у Word-у
Геодезијатестирање9. 11. 2022.2/11Рачунање дирекционог угла и дужине из координата
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба14. 11. 2022.3/11Комбиновани задатак (ТО1, ТО18, ТО13, ТО14)
Основе грађевинарстваконтролни задатак21. 11. 2022.4/11Нискоградња
Математикаконтролни задатак30. 11. 2022.5/11квадратна једначина
Руски језикписмени задатак1. 12. 2022.1/12Лексичко-граматички примери
Есеј на задату тему
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба2. 12. 2022.1/12Рачунање дирекционог угла и дужине из
координата крајњих тачака дужи
Српски језик и књижевностписмени задатак9. 12. 2022.2/12Лик сувишног јунака у романтичарским делима
Енглески језикписмени задатак15. 12. 2022.3/12Units 1.and 2
Геодезијатестирање21. 12. 2022.4/12Изравнање уметнутог полигонског влака
Математикаписмени задатак22. 12. 2022.4/12квадратна једначина,Виетова правила,дискриминанта
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба23. 12. 2022.4/12Рачунање координата полигонских тачака у уметнутом полигонском влаку у ТО19

II 2 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест2. 9. 2022.1/09Провера познавања фонетике са правописним решењима
Енглески језикиницијални тест6. 9. 2022.2/09Gradivo prvog razreda
Геодетска мерења и рачунања2.Групаиницијални тест7. 9. 2022.2/09TO1, TO1V, TO18
Геодетска мерења и рачунања1.Група Тамараиницијални тест7. 9. 2022.2/09TO1, TO1V, TO18
Геодезијаиницијални тест8. 9. 2022.2/09Дати и мерени елементи полигонског
влака
Математикаиницијални тест14. 9. 2022.3/09растављање полинома на чиниоце,линеарне једначине и неједначине,пропорција,проценат
Геодетска мерења и рачунања1.Група Тамараписмена вежба26. 9. 2022.5/09Oбрада података мерених хоризонталних углова
Геодетска мерења и рачунања2.Групаписмена вежба26. 9. 2022.5/09Oбрада података мерених хоризонталних углова
Математикаконтролни задатак28. 9. 2022.5/09степеновање,кореновање
Техничка обрада у премеруконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Познавање основних рачунарских појмова, техничке документације и примену у Word-у
Историја (одабране теме)контролни задатак5. 10. 2022.2/10Србија у 19. веку
Српски језик и књижевностписмени задатак10. 10. 2022.3/10Ликови у Стеријиној комедији Кир Јања
Особине романтичарских јунака - горди особењаци
Геодезијатестирање14. 10. 2022.3/10Индиректно одређивање елемената полигонског влака
Математикаписмени задатак21. 10. 2022.4/10степеновање,кореновање,комплексни бројеви
Основе грађевинарстватестирање26. 10. 2022.5/10подручја и гране грађевинске производње; конструктивни системи објеката; конструктивни и функционални елементи грађевине; високоградња
Геодетска мерења и рачунања1.Група Тамараписмена вежба31. 10. 2022.6/10Решавање троугла применом синусне и тангенсне теореме
Геодетска мерења и рачунања2.Групаписмена вежба31. 10. 2022.6/10Решавање троугла применом синусне и тангенсне теореме
Техничка обрада у премеру2.Групатестирање3. 11. 2022.1/11Рад у Word-у
Техничка обрада у премеру1.Групатестирање3. 11. 2022.1/11Рад у Word-у
Геодезијатестирање8. 11. 2022.2/11Рачунање дирекционог угла и дужине из координата
Геодетска мерења и рачунања2.Групаписмена вежба14. 11. 2022.3/11Решаваљње троуглова применом синусне, косинусне и тангенсне теореме ( комбиновани задатак)
Геодетска мерења и рачунања1.Група Тамараписмена вежба14. 11. 2022.3/11Решаваљње троуглова применом синусне, косинусне и тангенсне теореме ( комбиновани задатак)
Основе грађевинарстватестирање16. 11. 2022.3/11Нискоградња
Математикаконтролни задатак30. 11. 2022.5/11квадратна једначина
Геодетска мерења и рачунања1.Група Тамараписмена вежба5. 12. 2022.2/12Рачунање дирекционог угла и дужине из
координата крајњих тачака дужи
Геодетска мерења и рачунања2.Групаписмена вежба5. 12. 2022.2/12Рачунање дирекционог угла и дужине из
координата крајњих тачака дужи
Основе грађевинарстватестирање7. 12. 2022.2/12Хидроградња
Српски језик и књижевностписмени задатак9. 12. 2022.2/12Лик сувишног јунака у романтичарским делима
Енглески језикписмени задатак15. 12. 2022.3/12Units 1 and 2
Геодезијатестирање20. 12. 2022.4/12Изравнање уметнутог полигонског влака
Математикаписмени задатак21. 12. 2022.4/12квадратна једначина,Виетова правила,дискриминанта
Геодетска мерења и рачунања1.Група Тамараписмена вежба26. 12. 2022.5/12Рачунање координата полигонских тачака у уметнутом полигонском влаку
Геодетска мерења и рачунања2.Групаписмена вежба26. 12. 2022.5/12Рачунање координата полигонских тачака у уметнутом полигонском влаку

II 3 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест1. 9. 2022.1/09Провера познавања фонетике са правописним решењима
Геодетска мерења и рачунања2.групаиницијални тест6. 9. 2022.2/09TO1, TO1V, TO18
Енглески језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Gradivo prvog razreda
Геодетска мерења и рачунања1.групаиницијални тест7. 9. 2022.2/09TO1, TO1V, TO18
Геодезијаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Врсте мерења, прибор и методе рада
Математикаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Полиноми и операције са полиномима,рационални алгебарски изрази и операције са њима, дељење полинома
Углови и операције са угловима
Изрази и рачунске операције са реалним бројевима
Линеарне једначине, функција,системи и неједначине
Тригонометрија правоуглог троугла
Троугао и углови троугла
Енглески језикписмени задатак15. 9. 2022.3/09Units 1 and 2
Математикаконтролни задатак23. 9. 2022.4/09Степеновање
Техничка обрада у премеруконтролни задатак30. 9. 2022.5/09Познавање основних рачунарских појмова, техничке документације и примену у Word-у
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба3. 10. 2022.2/10Обрада података мерених хоризонталних углова
Историја (одабране теме)контролни задатак5. 10. 2022.2/10Србија у 19. веку
Српски језик и књижевностписмени задатак13. 10. 2022.3/10Лик тврдице у Стеријиној драми Кир Јања
Геодезијаконтролни задатак17. 10. 2022.4/10Елементи полигонског влака и синусна, косинусна и тангенсна теорема
Основе грађевинарстваконтролни задатак24. 10. 2022.5/10подручја и гране грађевинске производње; конструктивни системи објеката; конструктивни и функционални елементи грађевине;
високоградња
Математикаписмени задатак28. 10. 2022.5/10Степеновање и кореновање
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба1. 11. 2022.1/11Решавање троугла применом синусне и тангенсне теореме
Техничка обрада у премерутестирање4. 11. 2022.1/11Рад у Word-у
Геодезијаконтролни задатак7. 11. 2022.2/11Рачунање дирекционог угла и дужине из координата крајњих тачака дужи
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба14. 11. 2022.3/11Комбиновани задатак (ТО1, ТО13, ТО14)
Основе грађевинарстваконтролни задатак21. 11. 2022.4/11Нискоградња
Математикаконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Квадратна једначина
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба29. 11. 2022.5/11Рачунање дирекционог угла и дужине из координата крајњих тачака дужи
Српски језик и књижевностписмени задатак8. 12. 2022.2/12Лик сувишног човека у романтичарским делима
Енглески језикписмени задатак15. 12. 2022.3/12Units 1-3
Математикаписмени задатак16. 12. 2022.3/12Квадратна једначина, неједначина и квадратна функција
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба20. 12. 2022.4/12Рачунање координата полигонских тачака у уметнутом полигонском влаку у ТО19
Геодезијаконтролни задатак21. 12. 2022.4/12Изравнање уметнутог полигонског влака

II 4 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест5. 9. 2022.2/09Провера познавања фонетике са правописним решењима
Енглески језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Gradivo prvog razreda
Геодезијаиницијални тест8. 9. 2022.2/09Градиво геодезије из прве године: општи појмови, геод.мреже, делови теод.,хор.углови, вер.углови...
Математикаконтролни задатак23. 9. 2022.4/09Степени, корени
Геодетска мерења и рачунања2. Група - Владимиркаписмена вежба30. 9. 2022.5/09Обрада података мерених хоризонталних углова
Геодетска мерења и рачунања1. Група - Тамараписмени задатак30. 9. 2022.5/09Обрада података мерених хоризонталних углова
Техничка обрада у премеруконтролни задатак3. 10. 2022.2/10Познавање основних рачунарских појмова, техничке документације и примену у Word-у
Историја (одабране теме)контролни задатак5. 10. 2022.2/10Србија у 19. веку
Српски језик и књижевностписмени задатак11. 10. 2022.3/10Лик Кир Јање у Стеријином Тврдици
Математикаписмени задатак21. 10. 2022.4/10Степени, корени, комплексни бројеви
Основе грађевинарстваконтролни задатак26. 10. 2022.5/10подручја и гране грађевинске производње; конструктивни системи објеката; конструктивни и функционални елементи грађевине;
високоградња
Техничка обрада у премерутестирање7. 11. 2022.2/11Рад у Word-у
Геодетска мерења и рачунања1. Група - Тамараписмени задатак8. 11. 2022.2/11Решавање троугла применом синусне и тангенсне теореме
Геодетска мерења и рачунања2. Група - Владимиркаписмени задатак8. 11. 2022.2/11Решавање троугла применом синусне и тангенсне теореме
Геодезијаконтролни задатак10. 11. 2022.2/11Дирекциони угао
Основе грађевинарстваконтролни задатак23. 11. 2022.4/11Нискоградња
Геодетска мерења и рачунања2. Група - Владимиркаписмена вежба25. 11. 2022.4/11Комбинован задатак (ТО1, ТО18, ТО18Е, ТО8, ТО13, ТО14)
Геодетска мерења и рачунања1. Група - Тамараписмена вежба25. 11. 2022.4/11Комбинован задатак (ТО1, ТО18, ТО18Е, ТО8, ТО13, ТО14)
Српски језик и књижевностписмени задатак6. 12. 2022.2/12Лик сувишног човека у романтизму
Енглески језикписмени задатак14. 12. 2022.3/12Units 1 and 2
Математикаписмени задатак16. 12. 2022.3/12у припреми
Геодетска мерења и рачунања1. Група - Тамараписмена вежба20. 12. 2022.4/12Рачунање дирекционог угла и дужине из
координата крајњих тачака дужи
Геодетска мерења и рачунања2. Група - Владимиркаписмена вежба20. 12. 2022.4/12Рачунање дирекционог угла и дужине из
координата крајњих тачака дужи

II 5 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Енглески језикиницијални тест6. 9. 2022.2/09Gradivo prvog razteda
Геодетска мерења и рачунањаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Обрада података мерења у ТО1, ТО1В и ТО18
Математикаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Полиноми и операције са полиномима,рационални алгебарски изрази и операције са њима, дељење полинома
Углови и операције са угловима
Изрази и рачунске операције са реалним бројевима
Линеарне једначине, функција,системи и неједначине
Тригонометрија правоуглог троугла
Троугао и углови троугла
Геодезијаиницијални тест12. 9. 2022.3/09Градиво геодезије из прве године: општи појмови, геод.мреже, делови теод.,хор.углови, вер.углови...
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Соњаписмена вежба28. 9. 2022.5/09Обрада података мерених хоризонталних углова
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Маријанаписмена вежба29. 9. 2022.5/09Обрада података мерених хоризонталних углова
Математикаконтролни задатак30. 9. 2022.5/09Степеновање
Техничка обрада у премеруконтролни задатак5. 10. 2022.2/10Познавање основних рачунарских појмова, техничке документације и примену у Word-у
Историја (одабране теме)контролни задатак7. 10. 2022.2/10Историја Србије у 19. веку
Српски језик и књижевностписмени задатак14. 10. 2022.3/10Текуће градиво и слободне теме
Српски језик и књижевностконтролни задатак17. 10. 2022.4/10Барок, класицизам и просветитељство
Основе грађевинарстваконтролни задатак24. 10. 2022.5/10подручја и гране грађевинске производње; конструктивни системи објеката; конструктивни и функционални елементи грађевине;
високоградња
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Соњаписмена вежба27. 10. 2022.5/10Решавање троугла применом синусне и тангенсне теореме
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Маријанаписмена вежба27. 10. 2022.5/10Решавање троугла применом синусне и тангенсне теореме
Математикаписмени задатак28. 10. 2022.5/10Степеновање и кореновање
Геодезијаконтролни задатак8. 11. 2022.2/11Дирекциони угао
Техничка обрада у премерутестирање9. 11. 2022.2/11Рад у Word-у
Основе грађевинарстваконтролни задатак21. 11. 2022.4/11Нискоградња
Математикаконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Квадратна једначина
Српски језик и књижевностконтролни задатак25. 11. 2022.4/11Европски романтизам
Српски језик и књижевностписмени задатак9. 12. 2022.2/12Текуће градиво и слободне теме
Енглески језикписмени задатак13. 12. 2022.3/12Units 1 and 2
Математикаписмени задатак16. 12. 2022.3/12Квадратна једначина, неједначина и квадратна функција
Српски језик и књижевностконтролни задатак19. 12. 2022.4/12Вуково доба

III 1 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест2. 9. 2022.1/09Градиво из 2. разреда.
Енглески језикиницијални тест5. 9. 2022.2/09Градиво претходног разреда.
Геодетски плановииницијални тест6. 9. 2022.2/09Основно знање из других предмета потребно за ГП
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Анђелаиницијални тест8. 9. 2022.2/091. Уметнути полигонски влак
2. Рачунање координата линијских тачака
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Катаринаиницијални тест8. 9. 2022.2/091. Уметнути полигонски влак
2. Рачунање координата линијских тачака
Математикаиницијални тест22. 9. 2022.4/09степеновање,кореновање,експоненцијална једначина,логаритам,квадратна неједначина
Енглески језикконтролни задатак28. 9. 2022.5/09Unit 7
Математикаконтролни задатак29. 9. 2022.5/09полиедри
Српски језик и књижевностписмени задатак3. 10. 2022.2/101. Приказ атмосфере у драми ,,Ујка Вања''
2. Тонови који ми парају уши
3. Жена стоји, као капија, на излазу као и на улазу овога света
Геодезијатестирање4. 10. 2022.2/10Снимање детаља - линија, објеката и рељефа
Увод у аналитичку геометријуконтролни задатак11. 10. 2022.3/10тригонометрија
Математикаписмени задатак20. 10. 2022.4/10полиедри,обртна тела
Геодезијатестирање24. 10. 2022.5/10Снимање детаља
Енглески језикконтролни задатак26. 10. 2022.5/10Unit 8
Примењена геодезијаконтролни задатак31. 10. 2022.6/10Графичко одређивање углова и координата на плану
Геодетски плановиконтролни задатак1. 11. 2022.1/11Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој пројекцији
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Анђелаписмена вежба3. 11. 2022.1/11Рачунање координата детаљних тачака снимљених ортогоналном методом
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Катаринаписмена вежба3. 11. 2022.1/11Рачунање координата детаљних тачака снимљених ортогоналном методом
Техничка обрада у премеруДруга групаграфички рад9. 11. 2022.2/11Цртање дела ДГП
Техничка обрада у премеруПрва групаграфички рад9. 11. 2022.2/11цртање дела ДГП
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак15. 11. 2022.3/11тригонометријски облик комплексног броја
Геодетски плановитестирање15. 11. 2022.3/11Геодетски план – садржај,размера, државни координатни систем
Катастар непокретности и уређење земљишне територијеконтролни задатак17. 11. 2022.3/11Катастар земљишта
Математикаконтролни задатак21. 11. 2022.4/11сложенија обртна тела,системи једначина
Енглески језикконтролни задатак23. 11. 2022.4/11Unit 1
Српски језик и књижевностконтролни задатак25. 11. 2022.4/11градиво
Примењена геодезијаписмена вежба30. 11. 2022.5/11Одређивање елемената кружне кривине
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Анђелаписмена вежба1. 12. 2022.1/12Индиректно одређивање елемената полигонског влака
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Катаринаписмена вежба1. 12. 2022.1/12Индиректно одређивање елемената полигонског влака
Енглески језикписмени задатак5. 12. 2022.2/12Passive Voice, Reported Speech
Техничка обрада у премеруДруга групаграфички рад6. 12. 2022.2/12Цртање дела ДКП применом научених команди
Техничка обрада у премеруПрва групаграфички рад6. 12. 2022.2/12Цртање дела ДКП применом научених команди
Српски језик и књижевностписмени задатак9. 12. 2022.2/12Три теме
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак13. 12. 2022.3/12детерминанте,системи једначина
Геодезијатестирање14. 12. 2022.3/12Подела нивелмана и прибор за нивелање
Картографијатестирање20. 12. 2022.4/12Математички елементи карте
Математикаписмени задатак22. 12. 2022.4/12системи једначина
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Анђелаписмена вежба23. 12. 2022.4/12Рачунање координата полигонских тачака са индиректним одређивањем елемената полигонског влака
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Катаринаписмена вежба23. 12. 2022.4/12Рачунање координата полигонских тачака са индиректним одређивањем елемената полигонског влака

III 2 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Геодетски плановииницијални тест6. 9. 2022.2/09Знање из других предмета који су у корелацији са плановима потребно за рад
Српски језик и књижевностиницијални тест7. 9. 2022.2/09Препознавање градива из 2. разреда.
Енглески језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво претходног разреда.
Математикаиницијални тест23. 9. 2022.4/09квадратна нејендачина,Виетова правила,дефиниција логаритма,степеновање,рационалисање..
Енглески језикконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Unit 7
Математикаконтролни задатак30. 9. 2022.5/09полиедри
Примењена геодезијаписмена вежба3. 10. 2022.2/10Значај Примењене геодезије, одређивање промена димензија плана у правцу X, Y осе
Српски језик и књижевностписмени задатак5. 10. 2022.2/101. Однос Астрова према стварности (,,Ујка Вања'')
2. Много је људи, али је човек редак
3. Жена стоји, као капија, на излазу као и на улазу овога света
Геодезијатестирање7. 10. 2022.2/10Снимање детаља - линија, објеката и рељефа
Увод у аналитичку геометријуконтролни задатак11. 10. 2022.3/10тригонометрија
Геодетски плановиконтролни задатак18. 10. 2022.4/10Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој пројекцији
Математикаписмени задатак21. 10. 2022.4/10полиедри,обртна тела
Геодетска мерења и рачунањаПрва група-Катаринаписмена вежба24. 10. 2022.5/10Рачунање координата детаљних тачака снимљених ортогоналном методом
Геодетска мерења и рачунањаДруга група-Владимиркаписмена вежба24. 10. 2022.5/10Рачунање координата детаљних тачака снимљених ортогоналном методом
Енглески језикконтролни задатак27. 10. 2022.5/10Unit 8
Геодезијатестирање28. 10. 2022.5/10Снимање детаља
Техничка обрада у премеруграфички рад1. 11. 2022.1/11Цртање дела катастарског плана
Примењена геодезијаконтролни задатак4. 11. 2022.1/11Графичко одређивање координата тачака
Геодетски плановитестирање9. 11. 2022.2/11Геодетски план – садржај,размера, државни координатни систем
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак15. 11. 2022.3/11тригонометријски облик комплексног броја
Катастар непокретности и уређење земљишне територијеконтролни задатак16. 11. 2022.3/11Катастар земљишта
Математикаконтролни задатак21. 11. 2022.4/11сложенија обртна тела,системи једначина
Српски језик и књижевностконтролни задатак22. 11. 2022.4/11градиво
Енглески језикконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Unit 1
Примењена геодезијаписмена вежба28. 11. 2022.5/11Геодетски радови при трасирању саобраћајнице
Геодетска мерења и рачунањаДруга група-Владимиркаписмена вежба1. 12. 2022.1/12Индиректно одређивање елемената полигонског влака
Геодетска мерења и рачунањаПрва група-Катаринаписмена вежба1. 12. 2022.1/12Индиректно одређивање елемената полигонског влака
Енглески језикписмени задатак5. 12. 2022.2/12Passive Voice, Reported Speech
Српски језик и књижевностписмени задатак6. 12. 2022.2/12ТРи теме
Техничка обрада у премеруДруга групаграфички рад7. 12. 2022.2/12Цртање дела ДКП применом научених команди
Техничка обрада у премеруПрва групаграфички рад7. 12. 2022.2/12Цртање дела ДКП применом научених команди
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак13. 12. 2022.3/12детерминанте,системи једначина
Геодезијатестирање16. 12. 2022.3/12Подела нивелмана и прибор за нивелање
Примењена геодезијаписмена вежба19. 12. 2022.4/12Вертикалне кривине
Геодетска мерења и рачунањаДруга група-Владимиркаписмена вежба22. 12. 2022.4/12Рачунање координата полигонских тачака са индиректним одређивањем елемената полигонског влака
Геодетска мерења и рачунањаПрва група-Катаринаписмена вежба22. 12. 2022.4/12Рачунање координата полигонских тачака са индиректним одређивањем елемената полигонског влака
Математикаписмени задатак23. 12. 2022.4/12системи једначина

III 3 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест5. 9. 2022.2/09Препознавање градива из 2. разреда.
Геодетски плановииницијални тест7. 9. 2022.2/09Основно знање из предмета у корелацији са Плановима потребно за рад.
Енглески језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво претходног разреда.
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Слобаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Рачунање координата полигонских тачака у полигонском влаку. Решавање троуглова путем синусне и тангенсне теореме
Техничка обрада у премеруДруга групаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Израда задатака из геодезије: обрада података у ТО1, ТО1В, ТО8, ТО19, сортирање и филтрирање података, рачунање према задатим формулама.
Техничка обрада у премеруПрва групаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Израда задатака из геодезије: обрада података у ТО1, ТО1В, ТО8, ТО19, сортирање и филтрирање података, рачунање према задатим формулама.
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Предрагиницијални тест9. 9. 2022.2/09Рачунање координата полигонских тачака у полигонском влаку. Решавање троуглова путем синусне и тангенсне теореме
Математикаиницијални тест20. 9. 2022.4/09степеновање,Виетова правила,експоненцијална једначина,логаритам
Математикаконтролни задатак27. 9. 2022.5/09полиедри
Енглески језикконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Unit 7
Геодезијатестирање5. 10. 2022.2/10Снимање детаља - линија, објеката и рељефа
Увод у аналитичку геометријуконтролни задатак11. 10. 2022.3/10тригонометрија
Српски језик и књижевностписмени задатак12. 10. 2022.3/101. Приказ атмосфере у драму ,,Ујка Вања''
2. Реци НЕ насиљу
3. Жена стоји, као капија на излазу као и на улазу овога света
Математикаписмени задатак20. 10. 2022.4/10полиедри,обртна тела
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Слобаписмена вежба21. 10. 2022.4/10Рачунање координата детаљних тачака снимљених ортогоналном методом
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Предрагписмена вежба21. 10. 2022.4/10Рачунање координата детаљних тачака снимљених ортогоналном методом
Геодезијатестирање26. 10. 2022.5/10Снимање детаља
Енглески језикконтролни задатак27. 10. 2022.5/10Unit 8
Примењена геодезијаписмена вежба1. 11. 2022.1/11Графичко одређивање координата и углова
Геодетски плановиДруга групаконтролни задатак2. 11. 2022.1/11Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој и УТМ пројекцији.
Геодетски плановиПрва групаконтролни задатак2. 11. 2022.1/11Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој и УТМ пројекцији.
Техничка обрада у премеруДруга групапрактичан рад4. 11. 2022.1/11Задавање команди, командe point, line, circle коришћењем оснап критеријума, hatch, offset, trim
Техничка обрада у премеруПрва групапрактичан рад4. 11. 2022.1/11Задавање команди, командe point, line, circle коришћењем оснап критеријума, hatch, offset, trim
Катастар непокретности и уређење земљишне територијеконтролни задатак10. 11. 2022.2/11Катастар земљишта
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак15. 11. 2022.3/11тригонометријски облик комплексног броја
Геодетски плановиконтролни задатак16. 11. 2022.3/11Геодетски план - садржај, размера, државни координатни систем.
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Слобаписмена вежба18. 11. 2022.3/11Рачунање координата полигонских тачака у полигонском влаку са неприступачном датом тачком
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Предрагписмена вежба18. 11. 2022.3/11Рачунање координата полигонских тачака у полигонском влаку са неприступачном датом тачком
Математикаконтролни задатак22. 11. 2022.4/11сложенија обртна тела,системи једначина
Енглески језикконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Unit 1
Српски језик и књижевностконтролни задатак25. 11. 2022.4/11градиво
Примењена геодезијаписмена вежба29. 11. 2022.5/11Одређивање елемената кружне кривине
Енглески језикписмени задатак5. 12. 2022.2/12Passive Voice, Reported Speech
Српски језик и књижевностписмени задатак7. 12. 2022.2/12Три теме
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак13. 12. 2022.3/12детерминанте,системи једначина
Техничка обрада у премеруПрва групапрактичан рад16. 12. 2022.3/12Команде за цртање и уређивање цртежа
Геодетска мерења и рачунањаДруга група - Слобаписмена вежба16. 12. 2022.3/12Рачунање координата полигонских тачака са индиректним одређивањем елемената полигонског влака.
Геодетска мерења и рачунањаПрва група - Предрагписмена вежба16. 12. 2022.3/12Рачунање координата полигонских тачака са индиректним одређивањем елемената полигонског влака.
Техничка обрада у премеруДруга групапрактичан рад16. 12. 2022.3/12Команде за цртање и уређивање цртежа
Картографијатестирање20. 12. 2022.4/12Математички елементи карте
Геодезијатестирање21. 12. 2022.4/12Подела нивелмана и прибор за нивелање
Математикаписмени задатак22. 12. 2022.4/12системи једначина

III 4 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Техничка обрада у премеру1 групаиницијални тест1. 9. 2022.1/09Израда задатака из геодезије: обрада података у ТО1, ТО1В, ТО8, ТО19, сортирање и филтрирање података, рачунање према задатим формулама.
Техничка обрада у премеру2 групаиницијални тест1. 9. 2022.1/09Израда задатака из геодезије: обрада података у ТО1, ТО1В, ТО8, ТО19, сортирање и филтрирање података, рачунање према задатим формулама.
Геодезијаиницијални тест5. 9. 2022.2/09Полигонска и линијска мрежа
Геодетски плановииницијални тест5. 9. 2022.2/09Основно знање из предмета у корелацији са Плановима потребно за рад.
Енглески језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво претходног разреда
Српски језик и књижевностиницијални тест8. 9. 2022.2/09Препознавање градива из 2. разреда.
Геодетска мерења и рачунања1. ГРУПА - Милицаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Рачунање координата полигонских и линијских тачака
Геодетска мерења и рачунања2. ГРУПА - Јеленаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Рачунање координата полигонских и линијских тачака
Енглески језикконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Unit 7
Математикаконтролни задатак30. 9. 2022.5/09Обртна тела
Геодезијатестирање3. 10. 2022.2/10Снимање детаља - линија, објеката и рељефа
Српски језик и књижевностписмени задатак10. 10. 2022.3/101. Лик Ујка Вање
2. Живот нам враћа само оно што ми другима дајемо
3. Жена стоји, као капија на излазу и на улазу овога света
Катастар непокретности и уређење земљишне територије1. групаконтролни задатак11. 10. 2022.3/10Тест - Државни премер
Катастар непокретности и уређење земљишне територије2. групаконтролни задатак11. 10. 2022.3/10Тест - Државни премер
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак12. 10. 2022.3/10Тригонометријске функције
Геодетска мерења и рачунања2. ГРУПА - Јеленаписмена вежба19. 10. 2022.4/10Рачунање координата детаљних тачака снимљених ортогоналном методом
Геодетска мерења и рачунања1. ГРУПА - Милицаписмена вежба19. 10. 2022.4/10Рачунање координата детаљних тачака снимљених ортогоналном методом
Геодезијатестирање24. 10. 2022.5/10Снимање детаља
Техничка обрада у премеру2 групапрактичан рад27. 10. 2022.5/10Задавање команди, командe point, line, circle коришћењем оснап критеријума, hatch, offset, trim
Енглески језикконтролни задатак27. 10. 2022.5/10Unit 8
Техничка обрада у премеру1 групапрактичан рад27. 10. 2022.5/10Задавање команди, командe point, line, circle коришћењем оснап критеријума, hatch, offset, trim
Математикаписмени задатак28. 10. 2022.5/10Обртна тела, полиедри
Геодетски плановиДруга групаконтролни задатак31. 10. 2022.6/10Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој и УТМ пројекцији.
Геодетски плановиПрва групаконтролни задатак31. 10. 2022.6/10Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој и УТМ пројекцији.
Примењена геодезијаписмена вежба1. 11. 2022.1/11Графичко одређивање координата и углова
Српски језик и књижевностконтролни задатак17. 11. 2022.3/11градиво
Картографијатестирање19. 11. 2022.3/11Географски елементи карте
Математикаконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Обртна тела, полиедри
Геодетски плановиконтролни задатак23. 11. 2022.4/11Геодетски план - садржај, размера, државни координатни систем.
Енглески језикконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Unit 1
Примењена геодезијаписмена вежба29. 11. 2022.5/11Одређивање елемената кружне кривине
Геодетска мерења и рачунања1. ГРУПА - Милицаписмена вежба2. 12. 2022.1/12Индиректно одређивање елемената полигонског влака
Геодетска мерења и рачунања2. ГРУПА - Јеленаписмена вежба2. 12. 2022.1/12Индиректно одређивање елемената полигонског влака
Енглески језикписмени задатак5. 12. 2022.2/12Passive Voice, Reported Speech
Техничка обрада у премеру1 групапрактичан рад8. 12. 2022.2/12Команде за цртање и уређивање цртежа
Техничка обрада у премеру2 групапрактичан рад8. 12. 2022.2/12Команде за цртање и уређивање цртежа
Увод у аналитичку геометријуГрупа 2писмени задатак14. 12. 2022.3/12у припреми
Српски језик и књижевностписмени задатак15. 12. 2022.3/12Три теме
Геодезијатестирање20. 12. 2022.4/12Подела нивелмана и прибор за нивелање
Геодетска мерења и рачунања2. ГРУПА - Јеленаписмена вежба21. 12. 2022.4/12Рачунање координата полигонских тачака са индиректним одређивањем елемената полигонског влака
Геодетска мерења и рачунања1. ГРУПА - Милицаписмена вежба21. 12. 2022.4/12Рачунање координата полигонских тачака са индиректним одређивањем елемената полигонског влака
Математикаписмени задатак23. 12. 2022.4/12Обртна тела, полиедри
Катастар непокретности и уређење земљишне територије1. групатестирање27. 12. 2022.5/12Катастара непокретности
Катастар непокретности и уређење земљишне територије2. групаконтролни задатак27. 12. 2022.5/12Катастара непокретности

III 5 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Геодетски плановииницијални тест2. 9. 2022.1/09Основно знање из предмета у корелацији са Плановима потребно за рад.
Техничка обрада у премеру2. групаиницијални тест2. 9. 2022.1/09Израда задатака из геодезије: обрада података у ТО1, ТО1В, ТО8, ТО19, сортирање и филтрирање података, рачунање према задатим формулама.
Техничка обрада у премеру1. групаиницијални тест2. 9. 2022.1/09Израда задатака из геодезије: обрада података у ТО1, ТО1В, ТО8, ТО19, сортирање и филтрирање података, рачунање према задатим формулама.
Енглески језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво претходног разреда.
Српски језик и књижевностиницијални тест9. 9. 2022.2/09Препознавање градива из 2. разреда.
Геодезијаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Полигонска и линијска мрежа
Геодетска мерења и рачунања2. групаиницијални тест14. 9. 2022.3/09Полигонска и линијска мрежа
Геодетска мерења и рачунања1. групаиницијални тест14. 9. 2022.3/09Полигонска и линијска мрежа
Математикаконтролни задатак27. 9. 2022.5/09Обртна тела
Енглески језикконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Unit 7
Примењена геодезијаписмена вежба3. 10. 2022.2/10Значај Примењене геодезије, одређивање промена димензија плана у правцу X, Y осе
Геодезијатестирање7. 10. 2022.2/10Снимање детаља - линија, објеката и рељефа
Српски језик и књижевностписмени задатак10. 10. 2022.3/101. Лик Ујка Вање
2. Лепота је свида око нас-ко тражи тај налази
3. Жена стоји, као капија на улазу као и на излазу овога света
Катастар непокретности и уређење земљишне територије2. групатестирање11. 10. 2022.3/10Тест - Државни премер
Катастар непокретности и уређење земљишне територије1. групаконтролни задатак11. 10. 2022.3/10Тест - Државни премер
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак14. 10. 2022.3/10тригонометријске функције
Геодезијатестирање21. 10. 2022.4/10Снимање детаља
Енглески језикконтролни задатак24. 10. 2022.5/10Unit 8
Математикаписмени задатак27. 10. 2022.5/10Обртна тела, полиедри
Геодетски планови1. групаконтролни задатак28. 10. 2022.5/10Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој и УТМ пројекцији.
Техничка обрада у премеру2. групапрактичан рад28. 10. 2022.5/10Задавање команди, командe point, line, circle коришћењем osnap критеријума, hatch, offset, trim
Геодетски планови2. групаконтролни задатак28. 10. 2022.5/10Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој и УТМ пројекцији.
Техничка обрада у премеру1. групапрактичан рад28. 10. 2022.5/10Задавање команди, командe point, line, circle коришћењем osnap критеријума, hatch, offset, trim
Примењена геодезијаконтролни задатак1. 11. 2022.1/11Графичко одређивање координата тачака
Геодетска мерења и рачунања1. групаписмена вежба2. 11. 2022.1/11Рачунање координата детаљних тачака ортогоналном методом
Геодетска мерења и рачунања2. групаписмена вежба2. 11. 2022.1/11Рачунање координата детаљних тачака ортогоналном методом
Српски језик и књижевностконтролни задатак18. 11. 2022.3/11градиво
Картографијатестирање19. 11. 2022.3/11Географски елементи карте
Математикаконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Обртна тела, полиедри
Енглески језикконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Unit 1
Геодетски плановиконтролни задатак25. 11. 2022.4/11Геодетски план- садржај, размера, државни координатни систем.
Примењена геодезијаписмена вежба28. 11. 2022.5/11Геодетски радови при трасирању саобраћајнице
Енглески језикписмени задатак5. 12. 2022.2/12Passive Voice, Reported Speech
Техничка обрада у премеру2. групапрактичан рад9. 12. 2022.2/12Команде за цртање и уређивање цртежа
Техничка обрада у премеру1. групапрактичан рад9. 12. 2022.2/12Команде за цртање и уређивање цртежа
Српски језик и књижевностписмени задатак16. 12. 2022.3/12Три теме
Увод у аналитичку геометријуписмени задатак16. 12. 2022.3/12у припреми
Примењена геодезијаписмена вежба19. 12. 2022.4/12Вертикалне кривине
Геодезијатестирање20. 12. 2022.4/12Подела нивелмана и прибор за нивелање
Математикаписмени задатак22. 12. 2022.4/12Обртна тела, полиедри
Катастар непокретности и уређење земљишне територије2. групаконтролни задатак28. 12. 2022.5/12Катастара непокретности
Катастар непокретности и уређење земљишне територије1. групаконтролни задатак28. 12. 2022.5/12Катастара непокретности

IV 1 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Геодезијаиницијални тест6. 9. 2022.2/09Градиво трећег разреда
Геодетски плановииницијални тест7. 9. 2022.2/09Познавање градива трећег разреда
Примењена геодезијаиницијални тест8. 9. 2022.2/09провера знања из примењене геодезије 3
Геодетска мерења и рачунањаиницијални тест12. 9. 2022.3/09Рачунање координата и надморских висина тачака
Математикаиницијални тест13. 9. 2022.3/09Градиво 3. разреда
Примењена математикаиницијални тест16. 9. 2022.3/09Дељење полинома,растављање полинома на чиниоце
Примењена математикаконтролни задатак21. 9. 2022.4/09Растављање полинома на чиниоце, Безуова теорема
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак23. 9. 2022.4/09Појам и настанак предузетништва
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак23. 9. 2022.4/09Појам и настанак предузетништва
Математикаконтролни задатак28. 9. 2022.5/09Функција(домен,нуле, знак,парност,периодичност)
Геодетска мерења и рачунањаПрва групаписмена вежба10. 10. 2022.3/10Рачунање координата полигонских тачака - комбиновани задатак
Геодетска мерења и рачунањаДруга групаписмена вежба10. 10. 2022.3/10Рачунање координата полигонских тачака - комбиновани задатак
Геодетски плановитестирање12. 10. 2022.3/10Снимање за висинску представу терена
Српски језик и књижевностписмени задатак13. 10. 2022.3/10Текуће градиво и слободне теме
Фотограметријаконтролни задатак18. 10. 2022.4/10Општи појмови у фотограметрији
Примењена математикаписмени задатак19. 10. 2022.4/10Ирационалне једначине и неједначине
Примењена геодезијаконтролни задатак20. 10. 2022.4/10Обележавање правца и продужетка правца
Математикаписмени задатак26. 10. 2022.5/10Функција,гранична вредност функције
Техничка обрада у премеруДруга групаграфички рад28. 10. 2022.5/10Цртање дела топографског плана
Техничка обрада у премеруПрва групаграфички рад28. 10. 2022.5/10Цртање дела топографског плана
Геодезијатестирање31. 10. 2022.6/10Тахиметријски инструменти
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак4. 11. 2022.1/11Маркетинг план
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак4. 11. 2022.1/11Маркетинг план
Енглески језикписмена вежба10. 11. 2022.2/11Речник, граматика
Геодетска мерења и рачунањаПрва групаписмена вежба14. 11. 2022.3/11Примењена геодезија
Геодетска мерења и рачунањаДруга групаписмена вежба14. 11. 2022.3/11Примењена геодезија
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак16. 11. 2022.3/11Оперативни план
Примењена математикаконтролни задатак18. 11. 2022.3/11Експоненцијалне и логаритамске једначине
Геодезијатестирање21. 11. 2022.4/11Тахиметријско снимање
Математикаконтролни задатак23. 11. 2022.4/11Гранична вредност и извод функције
Фотограметријатестирање28. 11. 2022.5/11Фотограметријско снимање
Примењена геодезијаконтролни задатак29. 11. 2022.5/11Кружна кривина
Енглески језикписмени задатак1. 12. 2022.1/12Превод са енлеског на српски
Геодетска мерења и рачунањаДруга групаписмена вежба5. 12. 2022.2/12Рачунање координата пресецањем напред и у страну
Геодетска мерења и рачунањаПрва групаписмена вежба5. 12. 2022.2/12Рачунање координата пресецањем напред и у страну
Српски језик и књижевностписмени задатак8. 12. 2022.2/12Текуће градиво и слободне теме
Геодезијатестирање13. 12. 2022.3/12Поларна метода снимања детаља
Примењена математикаписмени задатак14. 12. 2022.3/12Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак16. 12. 2022.3/12Оперативни план
Примењена геодезијаконтролни задатак20. 12. 2022.4/12Висинско обележавање пројекта
Математикаписмени задатак21. 12. 2022.4/12Извод сложене функције
Геодетски плановитестирање23. 12. 2022.4/12Аналогни геодетски план

IV 2 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Руски језикиницијални тест1. 9. 2022.1/09Иницијално тестирање
Геодетска мерења и рачунањаПрва групаиницијални тест6. 9. 2022.2/09Рачунање координата и надморских висина
тачака
Геодетска мерења и рачунањаДруга групаиницијални тест6. 9. 2022.2/09Рачунање координата и надморских висина
тачака
Геодезијаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво трећег разреда
Примењена геодезијаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Провера градива из предмета примењена геодезија 3
Математикаиницијални тест12. 9. 2022.3/09Градиво 3. разреда
Примењена математикаиницијални тест16. 9. 2022.3/09Дељење полинома,растављање полинома на чиниоце
Примењена математикаконтролни задатак21. 9. 2022.4/09Растављање полинома на чиниоце, Безуова теорема
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак22. 9. 2022.4/09Појам и настанак предузетништва
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак22. 9. 2022.4/09Појам и настанак предузетништва
Геодетска мерења и рачунањаПрва групаписмена вежба27. 9. 2022.5/09Рачунање координата полигонских тачака
Геодетска мерења и рачунањаДруга групаписмена вежба27. 9. 2022.5/09Рачунање координата полигонских тачака
Математикаконтролни задатак30. 9. 2022.5/09Функција (домен,нуле,знак,парност,периодичност)
Српски језик и књижевностписмени задатак11. 10. 2022.3/10Текуће градиво и слободне теме
Геодетски плановиконтролни задатак17. 10. 2022.4/10Рељеф и изохипсе
Примењена математикаписмени задатак19. 10. 2022.4/10Ирационалне једначине и неједначине
Примењена геодезијаконтролни задатак21. 10. 2022.4/10Обележавање правца и продужетка правца
Геодезијатестирање26. 10. 2022.5/10Тахиметријски инструменти
Руски језикконтролни задатак27. 10. 2022.5/10Лексичко граматички примери
Математикаписмени задатак2. 11. 2022.1/11Функција,гранична вредност функције
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак3. 11. 2022.1/11Маркетинг план
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак3. 11. 2022.1/11Маркетинг план
Енглески језикписмена вежба10. 11. 2022.2/11Речник, граматика
Геодетска мерења и рачунањаПрва групаписмена вежба15. 11. 2022.3/11Примењена геодезија
Геодетска мерења и рачунањаДруга групаписмена вежба15. 11. 2022.3/11Примењена геодезија
Техничка обрада у премеруI групатестирање17. 11. 2022.3/11Цртање дела ДГП - тест.
Техничка обрада у премеруII групатестирање17. 11. 2022.3/11Цртање дела ДГП - тест.
Примењена математикаконтролни задатак18. 11. 2022.3/11Експоненцијалне и логаритамске једначине
Геодезијатестирање23. 11. 2022.4/11Тахиметријско снимање
Математикаконтролни задатак25. 11. 2022.4/11Гранична вредност и извод функције
Примењена геодезијаконтролни задатак28. 11. 2022.5/11Кружна кривина
Руски језикписмени задатак1. 12. 2022.1/12Лексичко-граматички примери
Есеј на задату тему
Енглески језикписмени задатак1. 12. 2022.1/12Превод са енглеског на српски
Српски језик и књижевностписмени задатак6. 12. 2022.2/12Текуће градиво и слободне теме
Фотограметријатестирање12. 12. 2022.3/12ФОТОГРАМЕТРИЈСКО СНИМАЊЕ - први део
Примењена математикаписмени задатак14. 12. 2022.3/12Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине
Геодезијатестирање16. 12. 2022.3/12Поларна метода снимања детаља
Геодетски плановиконтролни задатак19. 12. 2022.4/12Аналогни геоодетски план
Математикаписмени задатак21. 12. 2022.4/12Извод сложене функције
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак22. 12. 2022.4/12Оперативни план
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак22. 12. 2022.4/12Оперативни план
Примењена геодезијаконтролни задатак26. 12. 2022.5/12Висинско обележавање пројекта

IV 3 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Геодетски плановииницијални тест1. 9. 2022.1/09Познавање градива трећег разреда
Геодезијаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво трећег разреда
Примењена геодезијаиницијални тест8. 9. 2022.2/09провера знања из примењене геодезије 3
Математикаиницијални тест8. 9. 2022.2/09Градиво 3. разреда
Геодетска мерења и рачунања2.група Милошиницијални тест14. 9. 2022.3/09Рачунање координата и надморских висина тачака
Геодетска мерења и рачунања1.група Ланаиницијални тест14. 9. 2022.3/09Рачунање координата и надморских висина тачака
Примењена математикаиницијални тест16. 9. 2022.3/09Дељење полинома,растављање полинома на чиниоце
Примењена математикаконтролни задатак23. 9. 2022.4/09Растављање полинома на чиниоце, Безуова теорема
Предузетништво2.групаконтролни задатак27. 9. 2022.5/09Појам и настанак предузетништва
Предузетништво1.групаконтролни задатак27. 9. 2022.5/09Појам и настанак предузетништва
Геодетска мерења и рачунања2.група Милошконтролни задатак28. 9. 2022.5/09Комбиновани задатак
Геодетска мерења и рачунања1.група Ланаконтролни задатак28. 9. 2022.5/09Комбиновани задатак
Математикаконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Функција (домен,нуле,знак,парност,периодичност)
Српски језик и књижевностписмени задатак10. 10. 2022.3/10Текуће градиво и слободне теме
Примењена математикаписмени задатак19. 10. 2022.4/10Ирационалне једначине и неједначине
Геодетски плановитестирање20. 10. 2022.4/10Снимање за висинску представу терена
Примењена геодезијаконтролни задатак21. 10. 2022.4/10Обележавање правца и продужетка правца
Геодезијатестирање26. 10. 2022.5/10Тахиметријски инструменти
Математикаписмени задатак27. 10. 2022.5/10Функција,гранична вредност функције
Предузетништво2.групаконтролни задатак8. 11. 2022.2/11Маркетинг план
Предузетништво1.групаконтролни задатак8. 11. 2022.2/11Маркетинг план
Енглески језикписмена вежба10. 11. 2022.2/11Речник, граматика
Техничка обрада у премеруII групатестирање15. 11. 2022.3/11Цртање дела ДГП - тест.
Техничка обрада у премеруI групатестирање15. 11. 2022.3/11Цртање дела ДГП - тест.
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба16. 11. 2022.3/11Примењена геодезија
Примењена математикаконтролни задатак18. 11. 2022.3/11Експоненцијалне и логаритамске једначине
Геодезијатестирање23. 11. 2022.4/11Тахиметријско снимање
Примењена геодезијаконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Кружна кривина
Математикаконтролни задатак25. 11. 2022.4/11Гранична вредност и извод функције
Енглески језикписмени задатак1. 12. 2022.1/12Превод са енглеског на српски
Српски језик и књижевностписмени задатак5. 12. 2022.2/12Текуће градиво и слободне теме
Предузетништво1.групаконтролни задатак13. 12. 2022.3/12Оперативни план
Предузетништво2.групаконтролни задатак13. 12. 2022.3/12Оперативни план
Примењена математикаписмени задатак14. 12. 2022.3/12Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине
Геодезијатестирање16. 12. 2022.3/12Поларна метода снимања детаља
Фотограметријатестирање19. 12. 2022.4/12ФОТОГРАМЕТРИЈСКО СНИМАЊЕ - први део
Геодетски плановитестирање22. 12. 2022.4/12Аналогни геодетски план
Математикаписмени задатак23. 12. 2022.4/12Извод сложене функције
Примењена геодезијаконтролни задатак29. 12. 2022.5/12Висинско обележавање пројекта

IV 4 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Примењена геодезијаиницијални тест6. 9. 2022.2/09Градиво Примењене геодезије 3
Геодезијаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво трећег разреда
Математикаиницијални тест8. 9. 2022.2/09Градиво 3. разреда
Геодетска мерења и рачунањаМилошиницијални тест9. 9. 2022.2/09Рачунање координата и надморских висина тачака
Геодетска мерења и рачунањаМилаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Рачунање координата и надморских висина тачака
Примењена математикаиницијални тест16. 9. 2022.3/09Дељење полинома,растављање полинома на чиниоце
Примењена математикаконтролни задатак23. 9. 2022.4/09Растављање полинома на чиниоце, Безуова теорема
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак28. 9. 2022.5/09Предузетнишво и предузеник
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак28. 9. 2022.5/09Предузетнишво и предузеник
Математикаконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Функција (домен,нуле,знак,парност,периодичност)
Геодетска мерења и рачунањаМилаконтролни задатак30. 9. 2022.5/09Комбиновани задатак
Геодетска мерења и рачунањаМилошконтролни задатак30. 9. 2022.5/09Комбиновани задатак
Српски језик и књижевностписмени задатак13. 10. 2022.3/10Текуће градиво и слободне теме
Примењена геодезијаконтролни задатак17. 10. 2022.4/10Обележавање правца осовине и продужетка
Примењена математикаписмени задатак19. 10. 2022.4/10Ирационалне једначине и неједначине
Геодетски плановиконтролни задатак20. 10. 2022.4/10Висинска представа терена
Геодезијатестирање25. 10. 2022.5/10Тахиметријски инструменти
Математикаписмени задатак27. 10. 2022.5/10Функција,гранична вредност функције
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак9. 11. 2022.2/11Маркетинг план
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак9. 11. 2022.2/11Маркетинг план
Енглески језикписмена вежба10. 11. 2022.2/11Речник, граматика
Техничка обрада у премеруI групатестирање16. 11. 2022.3/11Цртање дела ДГП - тест.
Техничка обрада у премеруII групатестирање16. 11. 2022.3/11Цртање дела ДГП - тест.
Примењена математикаконтролни задатак18. 11. 2022.3/11Експоненцијалне и логаритамске једначине
Геодезијатестирање22. 11. 2022.4/11Тахиметријско симање
Математикаконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Гранична вредност и извод функције
Геодетска мерења и рачунањаМилошписмена вежба25. 11. 2022.4/11Примењена геодезија
Геодетска мерења и рачунањаМилаписмена вежба25. 11. 2022.4/11Примењена геодезија
Примењена геодезијаконтролни задатак29. 11. 2022.5/11Кружна кривина
Енглески језикписмени задатак1. 12. 2022.1/12Превод са енглеског на српски
Српски језик и књижевностписмени задатак8. 12. 2022.2/12Текуће градиво и слободне теме
Геодезијатестирање13. 12. 2022.3/12Поларна метода снимања детаља
Примењена математикаписмени задатак14. 12. 2022.3/12Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине
Фотограметријатестирање15. 12. 2022.3/12ФОТОГРАМЕТРИЈСКО СНИМАЊЕ - први део
ПредузетништвоДруга групаконтролни задатак21. 12. 2022.4/12Оперативни план
ПредузетништвоПрва групаконтролни задатак21. 12. 2022.4/12Оперативни план
Математикаписмени задатак22. 12. 2022.4/12Извод сложене функције
Геодетски плановиконтролни задатак22. 12. 2022.4/12Аналогни геодетски план
Примењена геодезијаконтролни задатак27. 12. 2022.5/12Висинско обележавање пројекта

IV 5 - Распоред писаних провера

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Геодетски плановииницијални тест2. 9. 2022.1/09Градиво трећег разреда
Геодезијаиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво трећег разреда
Геодетска мерења и рачунањаиницијални тест8. 9. 2022.2/09Рачунање координата и надморских висина тачака
Математикаиницијални тест12. 9. 2022.3/09Градиво 3. разреда
Примењена геодезијаиницијални тест13. 9. 2022.3/09Провера раније стеченог знања из примењене геодезије
Примењена математикаиницијални тест16. 9. 2022.3/09Дељење полинома,растављање полинома на чиниоце
Примењена математикаконтролни задатак23. 9. 2022.4/09Растављање полинома на чиниоце, Безуова теорема
Предузетништвопрва групаконтролни задатак26. 9. 2022.5/09Појам и настанак предузетништва
Предузетништводруга групаконтролни задатак26. 9. 2022.5/09Појам и настанак предузетништва
Математикаконтролни задатак27. 9. 2022.5/09Функција (домен,нуле,знак,парност,периодичност)
Геодетска мерења и рачунањаДРУГА ГРУПА МИЛОШконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Комбиновани задатак
Геодетска мерења и рачунањаПРВА ГРУПА ГОЦАконтролни задатак29. 9. 2022.5/09Комбиновани задатак
Примењена математикаписмени задатак12. 10. 2022.3/10Ирационалне једначине и неједначине
Српски језик и књижевностписмени задатак14. 10. 2022.3/10Текуће градиво и слободне теме
Примењена геодезијаконтролни задатак18. 10. 2022.4/10Обележавање правца осовине и продужетка правца
Фотограметријаконтролни задатак20. 10. 2022.4/10Општи појмови у фотограметрији
Геодетски плановитестирање21. 10. 2022.4/10Снимање за висинску представу терена
Геодезијатестирање24. 10. 2022.5/10Тахиметријски инструменти
Математикаписмени задатак1. 11. 2022.1/11Функција,гранична вредност функције
Предузетништводруга групаконтролни задатак7. 11. 2022.2/11Маркетинг план
Предузетништвопрва групаконтролни задатак7. 11. 2022.2/11Маркетинг план
Енглески језикписмена вежба8. 11. 2022.2/11Речник, граматика
Техничка обрада у премеруII групатестирање14. 11. 2022.3/11Цртање дела ДГП - тест.
Техничка обрада у премеруI групатестирање14. 11. 2022.3/11Цртање дела ДГП - тест.
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба17. 11. 2022.3/11Примењена геодезија
Примењена математикаконтролни задатак18. 11. 2022.3/11Експоненцијалне и логаритамске једначине
Геодезијатестирање21. 11. 2022.4/11Тахиметријско снимање
Математикаконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Гранична вредност и извод функције
Фотограметријатестирање23. 11. 2022.4/11Фотограметријско снимање
Енглески језикписмени задатак29. 11. 2022.5/11Превод са енглеског на српски
Примењена геодезијаконтролни задатак30. 11. 2022.5/11Кружна кривина
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба8. 12. 2022.2/12Рачунање координата пресецањем напред и у страну
Српски језик и књижевностписмени задатак9. 12. 2022.2/12Текуће градиво и слободне теме
Предузетништводруга групаконтролни задатак12. 12. 2022.3/12Оперативни план
Предузетништвопрва групаконтролни задатак12. 12. 2022.3/12Оперативни план
Примењена математикаписмени задатак14. 12. 2022.3/12Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине
Геодезијатестирање19. 12. 2022.4/12Поларна метода снимања детаља
Математикаписмени задатак20. 12. 2022.4/12Извод сложене функције
Геодетски плановитестирање23. 12. 2022.4/12Аналогни геодетски план
Примењена геодезијаконтролни задатак27. 12. 2022.5/12Висинско обележавање пројекета
Геодетска мерења и рачунањаписмена вежба29. 12. 2022.5/12Рачунање координата пресецањем назад